Bjerkreim elveeigarlag SA

21 september sesongen er slutt!

Fiskesesongen 2017 er nå gått over i historien- til glede for noen og savn for andre.

Varierende forhold siste uker- mye fisk på elva, men periodevis liten bitevillighet.

Oppsummert tall for oppgang og fangstresultat vil bli lagt ut fortløpende etterhvert som tallene er klare.

Minner om innleveringsfristen for fangstrapportering senest 24.september.

 

Savnet fisker

På sesongen siste dag, ble det av noen syklister funnet en død person i Fotlandsvannet ,trolig er dette den savnede danske fiskeren.

Våre tanker går til familien. Vi håper at det er vedkommende, så familien kan få visshet i dette.

 

Bjerkreim elveeigarlag takker for i år, og håper dere har hatt mange fine stunder langs elva- både med og uten fangst.

Har noen av dere innspill til oss, så send det gjerne til post@bjerkreimselva.no

 

Årsaken til periodevis lite bitevillighet ?