Bjerkreim elveeigarlag SA

22.juli VIKTIG INFO !

Bjerkreimvassdraget fellesforvaltning SA har pga av den ekstreme situasjonen vi nå har med lav vannføring og ingen utsikter til økning, fra i dag, 22.juli innført lett fiske i hele vassdraget.
Fra samme tidspunkt er alt fiske i Spinnerihølen stengt. Det er ikke lenger mulighet for fisk å ta seg opp i vassdraget gjennom laksetrappene.

Lett fiske er fiske med:
• flue, hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten
• mark med eller uten flytende dupp.

Sluk, spinner, wobbler og søkke er forbudt.

Midtsesongevalueringsdatoen for Bjerkreimvassdraget er 1.august.
Det kan komme ytterligere endringer som et resultat av denne evalueringen.

Catch & Release skal ikke utføres på den høye vanntemperaturen som nå er i elva.