Bjerkreim elveeigarlag SA

3.juli

Pr. 2.juni kl.22.00 har det til nå passert 2529 laks gjennom tellerne.

Snittlengden på de første 1000 fisker var 77 cm. (7/5 – 11/6)
Snittlengden på de siste 1000 fisker er 74 cm. (23/6 – 02/7)
Snittlengde totalt er fremdeles på 76 cm (4.3 kg)

Først den 12/7-2016 passerte vi 2 500 med snitt lengde 69cm (3.2 kg)
Sammenligningen blir slik;
Snittlengden på de første 1000 fisker var 73 cm. (7/5 – 26/6)
Snittlengden på de siste 1000 fisker er 63 cm. (28/6-12/7)
Snittlengde totalt (2500) er fremdeles på 76 cm (4.3 kg)

 

For å sette det litt mer i perspektiv så hadde det passert 154 fisk under 60cm pr. 30/6 – 2016 . Under 60cm er for øvrig fra drøye to kilo og nedover.
I år er det i samme periode faktisk passert noenlunde samme antall – 142 fisk under 60cm.
I hele juli 2016 kom det 2 742 av disse med hovedtyngde fra rundt den 10-12/7 og utover.

I 2016 hadde vi totalt 138 storlaks gjennom tellerne. Ca. halvparten av disse hadde passert omtrent på denne tiden.
Så langt i år har vi allerede sett hele 135 storlaks………