Bjerkreim elveeigarlag SA

Bjerkreimsvassdraget midtsesongevaluering av fangstuttaket pr.1.august 2015

Bjerkreimsvassdraget midtsesongevaluering av fangstuttaket pr.1.august 2015

Totalfangst pr. 1/8-2015 ble 3.272 kg (inkl 172 kg/88 stk som er igjenutsatt)

Fangresultatet i 2014 pr.1/8 var 2.040 kg

Fangsten er fordelt med ca.45,8 % i Bjerkreim  og 54,2 % Fotlandsvannet/Tengs.

Vassdraget totalt (inkl C&R)
Antall kg
under 3 kg 695 1126
3-7 kg 482 2019
over 7 kg 16 127
Sum 1193 3272
Vassdraget totalt (avlivet)
Antall kg
under 3 kg 625 1035
3-7 kg 466 1957
over 7 kg 14 108
Sum 1105 3100
Vassdraget totalt (C&R)
Antall kg
under 3 kg 70 91
3-7 kg 16 62
over 7 kg 2 19
Sum 88 172