Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

1 2 3 8

God jul !

Bjerkreim elveeigarlag SA ønsker alle en riktig God jul

og et Godt nytt (fiske) år

Vi takker for i år og ønsker velkommen tilbake til ny sesong i 2019


Fangstresultatet 2018

Etter en meget spesiell sesong -med lav vannføring stort sett i hele første halvdel, ble det allikevel et bra resultat.

Fangst oppsummert ble totalt 2882 stk og 7 192,65 kg

Laks fordelt på:
Bjerkreim: 1869 stk- 4580 kg og Tengs/Fotland 977 stk-2 575,6 kg.

Det ble fanget laks: 2 846 stk- 7 155,6 kg og sjøørret 36 stk- 37,1 kg
Av dette ble det satt ut igjen (c & r) ca. 7 %. både i antall og kg av laks.

Snittvekt laks avlivet 2,54 kg og c & r 2,23 kg.
Største lakser som ble fanget var på 9,3 (Tengs/Fotland)og 9 kg Bjerkreim).

Det ble fanget flest fisk, 418 stk i uke 33

75 % av totalfangsten ble fanget etter 9-10 aug når nedbøren kom.
Størst oppgang var 11 aug – da gikk det hele 1540 stk gjennom tellerne i løpet av det døgnet

Oppgang av fisk gjennom trappene i løpet av sesongen ca. 11 708 stk.

Mer info om oppgang og fangststatistikk vil bli lagt ut etter hvert.

21 september -fiskesesongen er nå slutt !

Fiskesesongen 2018 er nå gått over i historien- til glede for noen og savn for andre.

Oppsummert tall for oppgang og fangstresultat vil bli lagt ut fortløpende etterhvert som tallene er klare.
Minner om innleveringsfristen for fangstrapportering senest 24.september.

Bjerkreim elveeigarlag takker for i år, og håper dere har hatt mange fine stunder langs elva- både med og uten fangst.
Har noen av dere innspill til oss, så send det gjerne til post@bjerkreimselva.no

Husk levering av fangstrapport !

Kun få dager igjen av årets fiskesesong ( tom 20.september)

Husk innlevering av fangstrapport – innen 24.september

For dere med sesongkort : fangstrapporten kan for 2 halvår leveres valgfritt hos en av våre mange fiskekortselgere (bla. Cirkle K -Esso Vikeså)

Du har og en mulighet til å sende kortet i posten  NB!!! Postgangen tar ca 1 uke. Husk å sett på bankkontonummer ( kun norsk bankkonto) for refundering av depositumet.

 

Oppgang pr 13 september

Det nærmer seg raskt sesongslutt.

Høy vannføring lager krevende fiskeforhold, men fisk blir allikevel fanget. .

Antall passeringer etter forrige oppdatering 26/8  er ca. 1 000 laks.

SNA (Skandinavisk Naturovervåking)  har avdekket flere perioder med det som ser ut til å være kommunikasjonsproblemer (ustabil 4G dekning) mellom videoopptaker og server i løpet av sesongen. Dette har ført til at antall passeringer til tider er blitt underrapportert. De har installert 2 backupsystemer for allikevel å sikre at all laks blir registrert, men det blir da foretatt i ettertid.
De kan heller ennå ikke slå fast at dette problemet er løst, og må derfor ta forbehold om et endelig antall passerte laks. De driver fortløpende og registrerer passeringene som mangler, og vil presentere endelige oppgangstall senere i høst når dette er komplettert og oppgangen er stanset opp.
Oppdatert antall laks som har passert tellerne siden oppstart er nå 10 750, men dette antallet er altså trolig en del større grunnet den ustabile mobildekningen.

Minner om siste frist for innlevering av fangstrapportene ( gjelder alle typer kort) er senest 24.september.

God helg, og Skitt fiske!

 

Største hittil i år !

Hann laks som passerte i den nye trappa 30.august ca 14 kg

 

Oppgang pr 26.august

Det har til nå passert 8 812 laks og 204 sjøørreter gjennom tellerne.

Fordelt på strørrelsesgrupper: 69 % svidder, 30 % mellomlaks og 1 % storlaks

Rapport for t.o.m uke 34 finner du her : Trappeovervåking uke 34

100 cm med laks !

100 cm med laks passerte i den nye trappa i dag kl.11.22

Oppgangstall pr.22 august

T.o.m. 22 august har det gått opp  ca.8000 laks.

Tilsvarende tall samme tidspunkt i 2016 : 8596 stk  2017 : 7577 stk

Frem til 2 august hadde det gått opp rundt  2500 stk.

Etter nedbøren som kom og det ble fart i oppgangen rundt 9-10 aug, har det dermed gått opp rundt 5500 stk !

11.august ble det satt ny rekord i oppgang av antall laks gjennom laksetrappene på et døgn -da passerte det  totalt 1306 stk,

558 stk i den nye trappa og 748 stk i den gamle.

Den gamle rekorden fra 2016 var på ca. 1000 i løpet av et døgn.

God oppgang fremdeles- med rundt et par hundre i døgnet.

 

Tenk sikkerhet – bruk flytevest !

Tenk på din egen sikkerhet – bruk flytevest!

Think about you own safety- life jacket is recommended!

Denken Sie an Ihre Sicherheit-Rettungswesten sind dringend empfohlen!

1 2 3 8