Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

1 2 3 5

Husk levering av fangstrapport/fiskekort senest 24.september

Det nærmer seg raskt sesongslutt.

Siste frist for innlevering av fiskekortene/fangstrapportene er i år 24.september ( tidligere år 1.okt)

Dette gjelder for alle typer kort -sesong,døgn, uke og barn.

Kortet kan leveres hos en av våre fiskekortselgere eller det kan sendes pr.post.

Adressen står på kortet ( Bjerkreim elveeigarlag Sa, Gjedrem 81, 4387 BJERKREIM)

Sender du det i posten, husk å sett på et bank kontonummer( kun norsk bankkonto) depositumet kan overføres til det er en egen linje på kortet til dette.

Synkende vannføring de siste dagene, gjør at sesongens siste dager allikevel kan bli bra.

Skitt fiske!

 

Oppgang pr. 29.august

Det har til nå passert rundt 7635 laks gjennom fisketellerne.

Oppdatert ukerapport vil komme til helgen.

Tragisk hendelse i Bjerkreimselva mandag

En dansk laksefisker er dessverre savnet, og det har pågått søk etter vedkommende flere dager.

To fiskere på Vinninglandsiden observerte den savnede på elva fredag morgen, men det gikk dessverre over to timer før de gav beskjed videre om hva de hadde sett !!!!

Dette forsinket og vanskeliggjorde det videre letearbeidet helt unødig. Hadde de gitt beskjed omgående, hadde trolig vedkommende vært funnet nå.

 

Det ble søkt i Kleivafossen og nedenfor på fredag – både med Sea King helikopter, dykkere og båter,  men økende vannføring fra igår gjør leteforholdene vanskelige.

Det ble derfor besluttet å trekke et garn over elva -dette står nedenfor broa på Tengesdal.

Garnet blir kontrollert jevnlig.

https://www.nrk.no/rogaland/fisker-savnet-i-bjerkreim-1.13642222

 

Skulle noen av dere andre som fisker gjøre observasjoner, ber vi om at dette blir gitt beskjed om til politiet umiddelbart. Tlf  (+47) 02800

TENK SIKKERHET NÅR DERE FISKER -BRUK VEST OG IKKE VAD UNØDIG LANGT UT I ELVA.

 

Midtsesongevaluering 1/8-2017

Bjerkreimvassdraget midtsesongevaluering av fangstuttaket pr. 1. august 2017

Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA har gjennomført midtsesongevaluering for Bjerkreimsvassdraget, med utgangspunkt i fangstuttaket pr.1.august 2017

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong.

Med bakgrunn i fangstuttaket pr.1.august er forventet gytebestand langt over gytebestandsmålet, og det er ikke behov for å sette inn tiltak for resten av sesongen.

Det vil derfor ikke bli endringer i døgnkvote eller sesonglengden.

 

Fangst pr. 1. august (alle tall i parentes er 2016)

Laks:

2017: 2032 stk/ 6516,2 kg (av dette er det satt ut igjen c & r: 169 stk/438,6 kg)

2016: 1728 stk/ 4 147,7 kg (av dette er det satt ut igjen c & r: 139 stk/230,4 kg

2015: 1193 stk/ 3 272,0 kg

Av sjøørret er det innrapportert 32 stk/30,2 kg (36 stk/26,7 kg)

 

Fordeling av fangst i de forskjellige vektklasser:

Andel svidder (under 3 kg) i antall 42 % (66 %) Snittvekt gruppe 1,73 kg (1,48 kg)

Andel mellomlaks (3-6,9 kg) i antall 56 % (33 %) Snittvekt gruppe 4,18 kg(4,06 kg)

Andel storlaks i antall omtrent likt begge år med 2 % (1 %) Snittvekt gruppe 8,16 kg (8,41 kg)

 

Fangsten er fordelt med 65,2 % (58,2 %) i Bjerkreim og 34,8 % (41,8 %) Fotlandsvannet/Tengs.

 

Oppgang pr 1 aug

Totalt er det nå vandret opp;

Ca. 6000 Villaks ( samme tidspunkt i 2016 var 6300)

og

221 Sjøørret – snittlengde 48cm

(2016- 343 Sjøørret – snittlengde 39cm)

Det er 4 pukkellaks/ 4 merka fisk/0 oppdrett som har gått gjennom tellerne

 

Nøkkeltall: (2016 i parantes)

Svidder/Smålaks <65cm.

1534 laks med en snittlengde på 58cm.

(3704 laks med en snittlengde på 53cm.)

 

Mellomlaks 66-89cm

4045 laks med en snittlengde på 77cm.

(2448 laks med en snittlengde på 75cm.)

 

Storlaks 90cm og oppover

243 laks med en snittlengde på 94cm. Størst er foreløpig en på 115cm som kom 25/6

(115 laks med en snittlengde på 94cm. Det kom ytterligere 23 storlaks resten av året. Den største var på 112cm som kom 20/6)

 

 

For 2017 ser det ellers slik ut.

Snittlengden på de første 1000 fisker var 77cm. +4cm  (7/5 – 11/6)

Snittlengden på de siste 1000 fiskene er 66cm. +12cm (27/7 – 31/7)

Snittlengde totalt pr. 31/7 -2017 (6000 laks) er på 72cm +10cm (3.7kg)

 

I 2016 var snittlengde aldri over 74cm og falt ned til 72cm allerede 28/6 – etter 1400 fisk

Sammenligningen blir slik;

Snittlengden på de første 1000 fisker var 73cm. (7/5 – 26/6)

Snittlengden på de siste 1000 fiskene er 54cm. (28/7-31/7)

Snittlengde totalt pr. 31/7-2016 (6300 laks) var på 62cm (2.4kg)

 

 

Travleste dag så langt i 2017 er fremdeles 26/6 – 498 laks

 

Uka for øvrig ser slik ut;

26/7 –  33 laks

27/7 –  121 laks

28/7 –  156 laks (derav 144 i Gamle trappa)

29/7 –  269 laks (derav 192 i Gamle trappa)

30/7 –  420 laks (derav 137 i Gamle trappa)

31/7 –  138 laks (derav 35 i Gamle trappa)

 

 

 

 

 

Sjøørrett

Vi minner om at all sjøørret er fredet fra 2017.

Bruk fiskeutstyr (sen) som er egnet til forsvarlig fang & slipp, i tilfelle du skulle få en stor sjøørret på kroken.

Det er fiskerens ansvar å sette seg inn i gjeldene fiskeregler. For enkelte kan det være nyttig å lese igjennom fiskereglene for en oppdatering.

 

NB! Det finnes enkelte større eksemplarer av sjøaure, som kanskje for enkelte kan forveksles med en oppdrettsfisk pga avvikende utseende eller en laks på grunn av størrelsen.

Videoen her viser en sjøaure på 74 cm -vekt godt over 4 kg.

Vær ekstra oppmerksomme på disse, så de ikke blir tatt på land ved en feiltagelse.

Pukkellaks

Det er til nå observert 3 stk pukkellaks gjennom telleren i den nye trappa ( en 13.juli og to 15.juli)

I tillegg ble det tatt to i kilenot denne uka og en på stang.

Dette er en usønsket art i vårt vassdrag, men den utgjør ingen trussel for laksestammen.

Pukkellaks er en stillehavslaks, men har kommet hit på grunn av utsettinger i Russland. Det er mest pukkellaks i Finnmark, nær grensa til Russland, der det også er registrert gyting i noen elver. Enkeltindivid fanges over hele landet, helt ned til Sørlandet.

Se faktaark : http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark283.pdf

 

Norsk institutt for naturforskning, NINA, samler på skjellprøver for å kartlegge utbredelse av arten.

Vi ber om at alle som får pukkellaks tar skjellprøve, registerer info om fangsted, dato, lengde, vekt og eventuelt et foto og aller helst

kjønnsbestemme fisken ved sløying, altså se etter rognstokker/melkesekker i buken.

Skjellprøven kan leveres til en av de som går oppsyn eller til Bjerkreim elveeigarlag, Gjedrem  81 -tlf 480 43 487

 

En pukkellaks passerte 13.juli i den «nye» trappa

10.juli

Det har til nå -8.juli- passert rundt 3.500 laks gjennom tellerne.

Størrelsesfordelingen er 15 % svidder, 80 % mellomlaks og 5 % storlaks.

I 2016 hadde det passert 3.232 18.juli

 

Hittil største i år som har passert – 25.juni hanlaks rundt 13 kg

Funnet/Mistet !

Mistet!

Hov gjenglemt på parkeringsplassen på Apeland ca. midt av juli

Tlf. 918 93 549

 

Mistet!

Jakke mistet 4.juli i sone 3. Gul arteryx.

Tlf. Torill 480 43 487

 

24.august Funnet !

Kniv funnet i Holmen

Tlf. Torill 480 43 487

 

Mistet!

Vadestav mistet på Apeland, med korkhåndtak

Tlf. 480 43 487

 

26.juli Funnet.

Briller funnet på Laksheim

Tlf. Torill 480 43 487

 

17.juli Funnet

Fluesnelle funnet ved Gjedlakleiv/Handikapplassen

Tlf. Torill 480 43 487

 

20.juni Funnet

Mobiltlf funnet ved Gjedlakleiv ( handikapfiskeplassen)

Ta kontakt med Vikeså veiservice -tlf er levert inn der.

1 2 3 5