Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

1 2 3 6

Oppdrettslaks – villaks

Det er vanskelig å fastslå hvorvidt en laks er oppdrettslaks eller villaks -særlig hvis det er en flergangsgyter med slitte finner og skader.

Flisete hale og stygg ryggfinne er IKKE  nok til å fastslå at det er en o- laks. Sannsynligheten for å treffe o- laks i elva nå er lik null.
Overvåkingen har bare  avdekket mellom 3 og 7  o-laks de siste årene – hele sesongen. De er altså veldig sjeldne i vassdraget. Spesielt så tidlig som nå.

Det er foreløpig ikke observert laks, med typiske ytre kjennetegn, som kan kvalifisere som o-laks gjennom telleren.

Fiskeridirektoratet har publisert en plakat med info om villaks vs oppdrettslaks -som kan være noe til hjelp for vurdering.

Oppgang pr. 19.juni

Oppgang pr. 19.juni kl.14.00 : 860 laks og 90 sjøaure

Tilsvarende tall på samme tidspunkt i

2017: – 1550 laks og 91 sjøaure

2016 – 439 laks og 84 sjøaure

 

Storlaks- antall
2018 – 41
2017 – 100
2016 – 25

Smålaks – antall
2018 – 116
2017 – 123
2016 – 128

Rapport trappeovervåking uke 24 finner du her

Av årets oppgang er mesteparten av fisken – som normalt på dette tidspunktet – mellomlaks (snittlengde 77cm)
De resterende fordeler seg slik;
3,7% Storlaks
13,5% Smålaks

Sjøauren er dessuten gjennomgående større i år enn i fjor på samme tid.

 

 

14.juni

Kun få timer igjen til årets hovedsesongåpning………..
Fisket har de siste dagene vært preget av vanskelige forhold med lav vannføring. Det er hittil innrapportert fangst på  6 laks 3,1-4,8 kg

Flere har ikke benyttet fiskekortet de hadde kjøpt til de tidlige fisket, så fisketrykket har heller ikke vært særlig stort.

Imidlertid er det normalt med fisk på elva, og dagens nedbør har ført til en liten økning på elva.
Minner om at all sjøørreten fra er fredet, og skal settes skånsomt ut igjen.

Respekter gjeldene sone grenser og tenk sikkerhet -bruk vest !


Send oss gjerne fiskebilder (epost: post@bjerkreimselva.no eller sms: 480 43 487)
som legges i fotoalbumet på www.bjerkreimselva.no.
Ønsker du ikke at navnet ditt skal stå på bildet, gir du bare beskjed om det.

Håper dere alle får en flott fiskesesong.
Skitt fiske!

Oppgang 1.juni

Rundt kl.13.30 i dag, 1.juni har det gått opp 150 laks.

Det er i den gamle trappa det nå går fisk i.

Vinterstøinger

Det er ikke uvanlig i vassdraget vårt med  vinterstøinger på denne tiden.

Minner om at alle vinterstøinger skal settes skånsomt ut igjen,

ref:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-10-438

31.mai

Kun få timer igjen tilsesongstart for de som har fiskekort for perioden 1-14.juni.
Det er ikke optimale forhold ved årets sesongstart- lav vannføring og høy temperatur.
Så får vi håpe det kommer noe nedbør etter hvert………..

 

Tenk sikkerhet og bruk flytevest.
Skitt fiske!!!

mens vi venter …. l

Litt info om tidligere års vannføring ved sesongstart 1999-2017

 

Nytt fiskestrekk tilgjengelig fra 15.juni

Nå har du anledning til å leie ditt eget fiskestrekk i flotte omgivelser.

Nytt område på Odland, ved utløpet av Ørsdalsvannet, sone 3c  tilgjengelig fra 15.juni.

Det selges kun døgnkort, kr.1.500,- pr døgn hvor en kan være max (personlige) 4 fiskere.

Det er ikke tillatt med å fiske med mark i denne sonen.

Fiskekortene kan du kjøpe ved henvendelse til Torill -Bjerkreim elveeigarlag SA tlf 480 43 487 eller epost: post@bjerkreimselva.no

 

1 2 3 6