Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

1 2 3 12

Fiskesesongen 2020 og koronaviruset

Mye ble annerledes denne våren- på en måte som ingen kunne sett for seg.

Vi forbereder oss i utgangspunktet til sesongstart på vanlig måte.

Men er forberedt på at allerede igangsatte restriksjoner kan bli videreført for lang tid og at det kan komme andre og nye restriksjoner.

Det er ennå for tidlig å si noe om hva dette vil medføre for årets fiskesesong.

Vi vil anta det kan være avklart noe mer om dette etter påske.

Det vil bli lagt ut fortløpende informasjon her så fort det kommer avklaringer – www.bjerkreimselva.no

Nytt! 2020 : Vi tar i bruk Elveguiden.no som system for fiskekort salg.

Dette vil i år gjelde for fiskekortene 1-14.juni og bestilling/kjøp av sesongkort.

Planlagt salgsstart var 16.april, men vi har foreløpig utsatt denne datoen til 5.mai kl.18.00.

Hvorvidt det er mulig å åpne kortsalget 5. mai, vil nok være mer avklart etter påske.

Imens, ta vare på deg selv og de rundt deg- og vis hensyn!

Bjerkreim elveeigarlag SA 70 år !

i februar er det 70 år siden Bjerkreim elveeigarlag ble stiftet.

Dette ønsker vi å markere ved å invitere til en familieforestilling om villaksen Salomon.

God jul!

Bjerkreim elveeigarlag SA ønsker alle en riktig God jul

og et Godt nytt (fiske) år.

Vi takker for i år og ønsker velkommen tilbake til ny sesong i 2020

Fangstresultatet 2019

En varierende sesong. Første halvdel bar til dels preg av perioder med høy vanntemperatur, mens siste halvdel hadde flere perioder med til høy vannføring.

Fangst oppsummert ble totalt 3590 stk og 8532,2 kg

Laks fordelt på:
Bjerkreim: 2401 stk- 5755,5 kg og Tengs/Fotland 1189 stk-2776,7 kg.

Av dette ble det satt ut igjen (c & r) ca. 6,6 %. Både i antall og kg av laks.

Snittvekt laks avlivet 2,41 kg og c & r 1,84 kg.
Største lakser som ble fanget var på 8,2 kg-Tengs/Fotland og 10,66 kg i Bjerkreim.

Det ble fanget flest fisk i uke 33

Oppgang av fisk gjennom trappene i løpet av sesongen ca. 10 500 stk.

Mer info om oppgang og fangststatistikk vil bli lagt ut etter hvert.

21 september- fiskesesongen er nå slutt !

Fiskesesongen 2019 er nå gått over i historien- til glede for noen og savn for andre.

Oppsummert tall for oppgang og fangstresultat vil bli lagt ut fortløpende etterhvert som tallene er klare.
Minner om innleveringsfristen for fangstrapportering senest 24.september.

Bjerkreim elveeigarlag takker for i år, og håper dere har hatt mange fine stunder langs elva- både med og uten fangst.
Har noen av dere innspill til oss, så send det gjerne til post@bjerkreimselva.no

Oppgang pr.20 september

Det har til nå i dag, 20 september passert ca. 10 232 laks gjennom fisketellerne

Husk innlevering av fangstrapport !

Det er nå kun få dager igjen av årets fiskesesong ( tom 20.september)

Husk innlevering av fangstrapport – siste frist 24.september

For dere med sesongkort : fangstrapporten kan for 2 halvår leveres valgfritt hos en av våre mange fiskekortselgere (bla. Cirkle K -Esso Vikeså)

Funnet Fjermedalshølen

fredag 6 september.

Fjernstyring/forlengelseskabel til kamera.

Tlf Torill, 480 43 487

1 2 3 12