Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

1 2 3 13

Høy-stigende vannføring -vær forsiktig

Etter siste dagers nedbør er elva stigende -109,745 m³/s kl.11. Nedbøren fortsetter og vannføringen kommer fortsatt til å øke.

Vær forsiktig, og bruk flytevest -ikke utøv vading som gjør at du setter deg selv eller andre i fare.

Tilbakelevering av fangstrapport/fiskekort.

For å minske bruk av kontanter i disse koronatidene, er det er oppsatt postkasser flere steder langs elva- hvor fiskekortet/fangstrapporten kan leveres. Sett på bank kontonummeret ditt, så får du refundert depositumet til din bank konto. Postkassene blir tømt jevnlig, og du vil få refundert depositumet innen rimelig tid. NB! gjelder kun overføring til norske bankkontoer. Ved overføring til utenlandsk bank, forsvinner omtrent hele beløpet i gebyr.

Postkassene finner du her:

NAF Steinsnes

Tengesdal grendahus

Vinningland, Ada Rosland

Coop Bjerkreim

Bjerkreim Camping

Vikeså veiservice- Esso

Cirkle K Vikeså

Minner ellers om at Ålen er rødlistet, og totalfredet.

Oppgang t.o.m 30.juni

Det har til nå (t.o.m. 30.juni) passert 1894 laks gjennom tellerne.

I løpet av de tre siste dagene, gikk det opp gjennom begge tellerne 722 laks .

Fordeling oppgang i begge trappene ca 50/ 50

Oppgang t.o.m. 18.juni

Det har vært en økning i antall laks som har passert fisketellerne de siste dagene.

Total antallet er t.o.m. 18.juni 569 laks.

I perioden 17. juni gikk det opp flest i løpet av et døgn (så langt denne sesongen ) 73 stk.

Kun få timer igjen til hovedsesongstart!

Det er til i dag kl.12.00 registrert 306 laks gjennom tellerne.

De siste dagene har det vært en liten økning av antall laks pr.døgn som har passert.

NB Nytt! Refundering av depositum/Korona tiltak:

For å minimere bruken av kontanter, er det i år satt opp postkasser forskjellige steder langs elva som fiskekortet/fangstrapporten kan leveres i – sett på kontonummeret (kun norske bankkontoer) du vil ha depositum refundert til.

Postkassene vil bli tømt jevnlig, og du vil få depositumet tilbakebetalt innen rimelig tid.

Følgende steder er det satt opp postkasser:

  • NAF Steinsnes camping – på garasjeveggen- første bygg du møte ved innkjørselen.
  • Tengesdal grendahus- ved gapahuken
  • Vinnginland- hos fiskekort selger Ada Rosland
  • Coop Bjerkreim- ved inngangsdøren
  • Bjerkreim Camping- på postkassestativet ved innkjørselen til plassen.
  • Cirkle K Vikeså- ved inngangsdøra
  • Vikeså veiservice – ved inngangsdøra

Minner ellers om å holde avstand –vis hensyn !

Koronakjøreregler for fiskere

Vi ønsker velkommen til en ny fiskesesong i Bjerkreimselva- håper dere får
mange flotte opplevelser.

Send oss gjerne fiskebilder vi kan legge ut i fotoalbumet .

Tenk sikkerhet og bruk flytevest.

Skitt fiske !

Fangst og oppgang i sesongens første dager

Det er innrapportert fangst av 6 stk laks så langt etter sesongen to første fiskedøgn. Den største på 5,9 kg. Oppgang av fisk i den nye trappa er rundt 100 stk pr. 2/6 kl.09.00

Det er montert videokamera i begge laksetrappene.

Skandinavisk naturovervåking står for overvåkningen – telling og analysering av fisk som passerer.

Du kan selv følge med på oppgangen HER.
Her vil du også finne kameraene i mange andre elver i Norge som Skandinavisk Naturovervåking har installert og overvåker.

NB! Det er en forsinkelse på ca. 3 døgn før klippene blir tilgjengelige.

Koronakjøreregler for fiskere i Bjerkreimselva 2020

Koronakjøreregler for bruk av gapahuker langs Bjerkreimselva 2020

Tenk sikkerhet og bruk flytevest.
Skitt fiske!!!

Send oss gjerne ditt fiskebilde til : post@bjerkreimselva.no

Åpne grenser fra Danmark fra 15.juni

Så ble det heldigvis mulighet for alle våre trofaste, hyggelige danske laksefiskere for å komme hit til Bjerkreimselva også denne sesongen.

Informasjon om offentlige smitteregler m.m. som gjelder i Norge, finnes her

I tillegg har Bjerkreim elveeigarlag utarbeidet en egen smitteveileder for laksefiske i Bjerkreimselva

Vi håper forholdene og utviklingen fremover blir slik at det også kan åpnes for tilreisende fra andre land.

At enkelte hadde håpet på en sesong uten dansker, får stå for deres egen mening. Dette er ikke den generelle holdningen i Bjerkreim.

Desinfisering av fiskeutstyret

Det er påbudt desinfisering av fiskeutstyret før det benyttes i vassdraget, og alle fiskere skal desinfisere utstyret ved første gangs kortkjøp.

Det betales kr.100,- ved kortkjøpet, utstyret desinfiseres og det blir utlevert et oblat som bevis på at desinfiseringen er utført.

Resten av sesongen er desinfiseringen gratis og du skal desinfisere hvis du har vært i et annet vassdrag. Du kan gjøre dette hos en av våre mange fiskekortselgere, det er valgfritt hvilket utsalgsted du benytter.

Dette gjelder også for kanoer, kajakker og annet utstyr som blir brukt i elva.

Det er ditt ansvar å sørge for at desinfiseringen blir gjennomført.

Hva skal desinfiseres?

Alt fiskeutstyr skal desinfiseres. Vær spesielt oppmerksom på filtsåler på sko og vadere. Dette trenger lang tid på å tørke og utgjør derfor en stor risiko med spredning fra vassdrag til vassdrag.

.

Desinfisering kan nå gjøres hos enkelte av våre fiskekortselgere:

-Cirkle K Vikeså

-Vikeså veiservice Esso

-Bjerkreim Camping

-Kari Tengesdal (sone 2)

-Anne Lise Hestnes ( sone 1)

Fra 15.juni har alle våre fiskekortselgere tilgjengelig utstyr for desinfisering.

1 2 3 13