Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

1 2 3 5

Fangstresultat 2017

Fangst oppsummert ble totalt 12 016,93 kg (2016- 7 630,1kg)

Laks fordelt på:

Bjerkreim: 3 132 stk- 8 721,7 kg og Tengs/Fotland: 1.213 stk – 3 236,9 kg.

 

Det ble fanget laks: 4.345 stk- 11 958,6 kg og sjøørret 68 stk- 58,3 kg

Av dette ble det satt ut igjen (c & r) ca. 9 %, både i antall og kg av laks.

 

Snittvekt laks avlivet 2,79 kg og c & r 2,42 kg.

Største laks som ble fanget var i slutten av juni med 11,1 kg.

Det ble fanget flest fisk, 518 stk i uke 35

Uke med størst snittvekt var i uke 31, med 4,1 kg

 

 

 

Oppgang av fisk gjennom sesongen ble ca. 8075 stk villaks og 314 sjøørret.

(I tillegg kommer fisk ca. 570 som er fanget/c & r fra Spinnerihølen og nedover, dvs fisk som ikke er blitt registrert i tellerne).

Laksen var i snitt på 71,4 cm (2016 – 60,6 cm)

Antall svidder 2 719 stk (2016-6 154)

Antall mellomlaks 4 925 stk(2016- 2 967)

21 september sesongen er slutt!

Fiskesesongen 2017 er nå gått over i historien- til glede for noen og savn for andre.

Varierende forhold siste uker- mye fisk på elva, men periodevis liten bitevillighet.

Oppsummert tall for oppgang og fangstresultat vil bli lagt ut fortløpende etterhvert som tallene er klare.

Minner om innleveringsfristen for fangstrapportering senest 24.september.

 

Savnet fisker

På sesongen siste dag, ble det av noen syklister funnet en død person i Fotlandsvannet ,trolig er dette den savnede danske fiskeren.

Våre tanker går til familien. Vi håper at det er vedkommende, så familien kan få visshet i dette.

 

Bjerkreim elveeigarlag takker for i år, og håper dere har hatt mange fine stunder langs elva- både med og uten fangst.

Har noen av dere innspill til oss, så send det gjerne til post@bjerkreimselva.no

 

Årsaken til periodevis lite bitevillighet ?

 

 

 

 

 

Husk levering av fangstrapport/fiskekort senest 24.september

Det nærmer seg raskt sesongslutt.

Siste frist for innlevering av fiskekortene/fangstrapportene er i år 24.september ( tidligere år 1.okt)

Dette gjelder for alle typer kort -sesong,døgn, uke og barn.

Kortet kan leveres hos en av våre fiskekortselgere eller det kan sendes pr.post.

Adressen står på kortet ( Bjerkreim elveeigarlag Sa, Gjedrem 81, 4387 BJERKREIM)

Sender du det i posten, husk å sett på et bank kontonummer( kun norsk bankkonto) depositumet kan overføres til det er en egen linje på kortet til dette.

Synkende vannføring de siste dagene, gjør at sesongens siste dager allikevel kan bli bra.

Skitt fiske!

 

Oppgang pr. 29.august

Det har til nå passert rundt 7635 laks gjennom fisketellerne.

Oppdatert ukerapport vil komme til helgen.

Tragisk hendelse i Bjerkreimselva mandag

En dansk laksefisker er dessverre savnet, og det har pågått søk etter vedkommende flere dager.

To fiskere på Vinninglandsiden observerte den savnede på elva fredag morgen, men det gikk dessverre over to timer før de gav beskjed videre om hva de hadde sett !!!!

Dette forsinket og vanskeliggjorde det videre letearbeidet helt unødig. Hadde de gitt beskjed omgående, hadde trolig vedkommende vært funnet nå.

 

Det ble søkt i Kleivafossen og nedenfor på fredag – både med Sea King helikopter, dykkere og båter,  men økende vannføring fra igår gjør leteforholdene vanskelige.

Det ble derfor besluttet å trekke et garn over elva -dette står nedenfor broa på Tengesdal.

Garnet blir kontrollert jevnlig.

https://www.nrk.no/rogaland/fisker-savnet-i-bjerkreim-1.13642222

 

Skulle noen av dere andre som fisker gjøre observasjoner, ber vi om at dette blir gitt beskjed om til politiet umiddelbart. Tlf  (+47) 02800

TENK SIKKERHET NÅR DERE FISKER -BRUK VEST OG IKKE VAD UNØDIG LANGT UT I ELVA.

 

Midtsesongevaluering 1/8-2017

Bjerkreimvassdraget midtsesongevaluering av fangstuttaket pr. 1. august 2017

Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA har gjennomført midtsesongevaluering for Bjerkreimsvassdraget, med utgangspunkt i fangstuttaket pr.1.august 2017

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong.

Med bakgrunn i fangstuttaket pr.1.august er forventet gytebestand langt over gytebestandsmålet, og det er ikke behov for å sette inn tiltak for resten av sesongen.

Det vil derfor ikke bli endringer i døgnkvote eller sesonglengden.

 

Fangst pr. 1. august (alle tall i parentes er 2016)

Laks:

2017: 2032 stk/ 6516,2 kg (av dette er det satt ut igjen c & r: 169 stk/438,6 kg)

2016: 1728 stk/ 4 147,7 kg (av dette er det satt ut igjen c & r: 139 stk/230,4 kg

2015: 1193 stk/ 3 272,0 kg

Av sjøørret er det innrapportert 32 stk/30,2 kg (36 stk/26,7 kg)

 

Fordeling av fangst i de forskjellige vektklasser:

Andel svidder (under 3 kg) i antall 42 % (66 %) Snittvekt gruppe 1,73 kg (1,48 kg)

Andel mellomlaks (3-6,9 kg) i antall 56 % (33 %) Snittvekt gruppe 4,18 kg(4,06 kg)

Andel storlaks i antall omtrent likt begge år med 2 % (1 %) Snittvekt gruppe 8,16 kg (8,41 kg)

 

Fangsten er fordelt med 65,2 % (58,2 %) i Bjerkreim og 34,8 % (41,8 %) Fotlandsvannet/Tengs.

 

Sjøørrett

Vi minner om at all sjøørret er fredet fra 2017.

Bruk fiskeutstyr (sen) som er egnet til forsvarlig fang & slipp, i tilfelle du skulle få en stor sjøørret på kroken.

Det er fiskerens ansvar å sette seg inn i gjeldene fiskeregler. For enkelte kan det være nyttig å lese igjennom fiskereglene for en oppdatering.

 

NB! Det finnes enkelte større eksemplarer av sjøaure, som kanskje for enkelte kan forveksles med en oppdrettsfisk pga avvikende utseende eller en laks på grunn av størrelsen.

Videoen her viser en sjøaure på 74 cm -vekt godt over 4 kg.

Vær ekstra oppmerksomme på disse, så de ikke blir tatt på land ved en feiltagelse.

10.juli

Det har til nå -8.juli- passert rundt 3.500 laks gjennom tellerne.

Størrelsesfordelingen er 15 % svidder, 80 % mellomlaks og 5 % storlaks.

I 2016 hadde det passert 3.232 18.juli

 

Hittil største i år som har passert – 25.juni hanlaks rundt 13 kg

Funnet/Mistet !

Mistet!

Hov gjenglemt på parkeringsplassen på Apeland ca. midt av juli

Tlf. 918 93 549

 

Mistet!

Jakke mistet 4.juli i sone 3. Gul arteryx.

Tlf. Torill 480 43 487

 

24.august Funnet !

Kniv funnet i Holmen

Tlf. Torill 480 43 487

 

Mistet!

Vadestav mistet på Apeland, med korkhåndtak

Tlf. 480 43 487

 

26.juli Funnet.

Briller funnet på Laksheim

Tlf. Torill 480 43 487

 

17.juli Funnet

Fluesnelle funnet ved Gjedlakleiv/Handikapplassen

Tlf. Torill 480 43 487

 

20.juni Funnet

Mobiltlf funnet ved Gjedlakleiv ( handikapfiskeplassen)

Ta kontakt med Vikeså veiservice -tlf er levert inn der.

1 2 3 5