Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

1 2 3 7

God jul !

Bjerkreim elveeigarlag SA ønsker alle en riktig God jul

og et Godt nytt (fiske) år

Vi takker for i år og ønsker velkommen tilbake til ny sesong i 2019


Fangstresultatet 2018

Etter en meget spesiell sesong -med lav vannføring stort sett i hele første halvdel, ble det allikevel et bra resultat.

Fangst oppsummert ble totalt 2882 stk og 7 192,65 kg

Laks fordelt på:
Bjerkreim: 1869 stk- 4580 kg og Tengs/Fotland 977 stk-2 575,6 kg.

Det ble fanget laks: 2 846 stk- 7 155,6 kg og sjøørret 36 stk- 37,1 kg
Av dette ble det satt ut igjen (c & r) ca. 7 %. både i antall og kg av laks.

Snittvekt laks avlivet 2,54 kg og c & r 2,23 kg.
Største lakser som ble fanget var på 9,3 (Tengs/Fotland)og 9 kg Bjerkreim).

Det ble fanget flest fisk, 418 stk i uke 33

75 % av totalfangsten ble fanget etter 9-10 aug når nedbøren kom.
Størst oppgang var 11 aug – da gikk det hele 1540 stk gjennom tellerne i løpet av det døgnet

Oppgang av fisk gjennom trappene i løpet av sesongen ca. 11 708 stk.

Mer info om oppgang og fangststatistikk vil bli lagt ut etter hvert.

Største hittil i år !

Hann laks som passerte i den nye trappa 30.august ca 14 kg

 

100 cm med laks !

100 cm med laks passerte i den nye trappa i dag kl.11.22

Oppgangstall pr.22 august

T.o.m. 22 august har det gått opp  ca.8000 laks.

Tilsvarende tall samme tidspunkt i 2016 : 8596 stk  2017 : 7577 stk

Frem til 2 august hadde det gått opp rundt  2500 stk.

Etter nedbøren som kom og det ble fart i oppgangen rundt 9-10 aug, har det dermed gått opp rundt 5500 stk !

11.august ble det satt ny rekord i oppgang av antall laks gjennom laksetrappene på et døgn -da passerte det  totalt 1306 stk,

558 stk i den nye trappa og 748 stk i den gamle.

Den gamle rekorden fra 2016 var på ca. 1000 i løpet av et døgn.

God oppgang fremdeles- med rundt et par hundre i døgnet.

 

Tenk sikkerhet – bruk flytevest !

Tenk på din egen sikkerhet – bruk flytevest!

Think about you own safety- life jacket is recommended!

Denken Sie an Ihre Sicherheit-Rettungswesten sind dringend empfohlen!

Oppgang pr 16.august

Etter økningen i vannføringen fredag 10.august, ble det god aktivitet i begge laksetrappene.

Foreløpig foreligger resultat fra den nye trappa -her har det passert ca. 2100 stk f.o.m 9.august t.o.m 15. august.

Tall fra oppgang i den gamle trappa kommer i neste uke.

Det er et tidkrevende arbeid å registere passeringene gjennom tellerne- det er ikke bare antall fisk, men hver fisk blir registert med art, kjønn og lengde.

I mange av passeringene er det ikke bare en fisk, men kan være opptil 4-5 til 13 av gangen.

Et eksempel har -fra en passering i nye trappa 12.august – 13 fisk passerer på 19 sekunder.

Nyhet ! Filmer av Bjerkreimselva- – filmet på lav vannføring juni 2018

Bjerkreimselva- fra Tengesdal til Svelavannet ( sone 1,2,3b og 3)


Odland/Odlandshølen ( sone 3c)

Hofreisteåna fra Svelavannet til Hofreiste (sone 5)

C&R Høy temperatur på vannet i elva !

Temperaturen på vannet i elva er nå høy og stigende inntil det kommer nedbør.

Minner om at Cath & Release (Fang & slipp) IKKE skal praktiseres høy vanntemperatur.

 

 

1 2 3 7