Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

1 17 18 19

Gjerdeklyvere m.m.

Send oss gjerne en tilbakemelding fra dere som går langs elva om det er behov for gjerdeklyvere på nye steder, eller om oppsatte gjerdeklyvere ikke fungerer/er ødelagt.

Mistet/funnet

Mistet

2.september: Liten boks med hovedsaklig tubefluer mistet i Holmen eller ved Covent. Tlf 413 39 402

Funnet

2.september: Vadesko funnet i Holmen tlf 480 43 487

Barnas dag 2015

BARNAS DAG – VILLAKSENS DAG

i BJERKREIMSELVA

Lørdag 22 aug. 

Bilder fra Barnas dag finner du her

 

Merket laks

Av og til blir det fanget laks i vassdraget som er merket (har et utvendig f.eks plastmerke)

Lørdag ble det tatt en merket laks på Tengs – 13,1 kg på stang.

Ved hjelp av merke ID, er det mulig å få informasjon om hvor denne fisken stammet fra :

Laksen ble merket som smolt ved NINA forskningsstasjon IMS 3/3-2010 og var av Alta-stamme (villaksforeldre)

Laksen har fra stryketidspunktet til den ble smolt vært i oppdrett på stasjonen.

Smolten ble satt ut i elva Imsa 5.mai 2010

Bjerkreimsvassdraget midtsesongevaluering av fangstuttaket pr.1.august 2015

Bjerkreimsvassdraget midtsesongevaluering av fangstuttaket pr.1.august 2015

Totalfangst pr. 1/8-2015 ble 3.272 kg (inkl 172 kg/88 stk som er igjenutsatt)

Fangresultatet i 2014 pr.1/8 var 2.040 kg

Fangsten er fordelt med ca.45,8 % i Bjerkreim  og 54,2 % Fotlandsvannet/Tengs.

Vassdraget totalt (inkl C&R)
Antall kg
under 3 kg 695 1126
3-7 kg 482 2019
over 7 kg 16 127
Sum 1193 3272
Vassdraget totalt (avlivet)
Antall kg
under 3 kg 625 1035
3-7 kg 466 1957
over 7 kg 14 108
Sum 1105 3100
Vassdraget totalt (C&R)
Antall kg
under 3 kg 70 91
3-7 kg 16 62
over 7 kg 2 19
Sum 88 172

Fangstrapportering sesongkort

Minner om fristen for innlevering av fangstrapport første halvdel av sesongen var 1.august

Mangler fremdeles enkelte fangstrapporter -disse må leveres SNAREST !!!

Nye nettsider !

Velkommen til våre nye nettsider!

Våre nettsider har fått ny design. De er nå også tilpasset til å fungere bedre på mobil og nettbrett.

Ta deg gjerne en titt rundt og skulle du ønske å komme med en tilbakemelding enten det er ris eller ros send oss en epost, vi leser den gjerne!

1 17 18 19