Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

NB! LETT FISKE er nå innført

Vannføringen er nå under 10 m3/s og som tidligere varslet er det innført «lett fiske».

Gjedlakleiv målestasjon

Opphevelse av innført lett fiske skjer ikke automatisk, men blir vurdert av styret i Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning som avgjør når lett fiske skal opphøre, med bakgrunn i fremtidige værutsikter m. m. 

Lett  fiske er fiske med: 

• flue, hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten

• mark med eller uten flytende dupp.

Sluk, spinner, wobbler og søkke er forbudt. 

Catch & release er ikke tillatt.

NB! LETT FISKE blir automatisk innført ved vannføring på 10 m³/s (målt ved Gjedlakleiv målestasjon)

Vannføring er pr i dag 9.september kl.8.00 på 11,143 m³/s, målt ved Gjedlakleiv målestasjon.

Det er ikke meldt nedbør av betydning kommende dager.

Vannføringen vil med stor sannsynlighet komme ned på 10 m³/s i løpet av de nærmeste dagene.

Gjedlakleiv målestasjon

Opphevelse av innført lett fiske skjer ikke automatisk, men blir vurdert av styret i Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning som avgjør når lett fiske skal opphøre, med bakgrunn i fremtidige værutsikter m. m. 

Lett  fiske er fiske med: 

• flue, hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten

• mark med eller uten flytende dupp.

Sluk, spinner, wobbler og søkke er forbudt. 

Catch & release er ikke tillatt.

Oppgang t.o.m 4.sept

Til og med 4 september har det passert 14 427 laks og 1 530 ørret ( brun- og sjøørret) gjennom trappene.

Det er registrert 107 ørret og 44 laks den siste uka.

Oppgang t.o.m 22. aug

Til og med 22.august er det registrert 14 160 laks gjennom begge tellerne

Dermed er det allerede, 2 måneder før forrige oppgangsrekord i 2020, registrert mer enn hele det årets videoregistrerte antall på 14 052 laks.

I alle overvåkingsårene tidligere har mellom 90-95 % av hele lakseinnsiget passert trappene ved utgangen av august. Det kan se ut som at dette mønsteret gjentar seg også i år.

I juli ble det registrert 7 774 laks med et snitt på 251 passeringer pr. dag

l nå i august er det registrert 3 199 laks med et snitt på 145 passeringer pr. dag.

Travlest i trappene så langt i år var den 3/8 med 852 laksepasseringer.

Dagen med minst aktivitet siden den forrige (12/6 – 3 passeringer) ble registrert nå den 18/8 med 18 passeringer.

Ørretregistreringene har derimot tatt seg opp den siste uka.

Det er nå spesielt mange registreringer av det som ser ut til å være de minste sjøørretindividene (<30cm). Disse kommer nå tilbake etter første sommeren i sjøen.

Habitatkartlegging i Bjerkreimselva.

I første halvdel av neste uke (uke 34) vil det være en person fra Rådgivende Biologer som dykker og foretar habitatkartlegging i Bjerkreimselva.

Travelt i trappa 3.aug  -mellom kl. 08 og 12:30

En liten vannførings økning denne morgenen trigget tydeligvis vandringstrangen.

Det var som vanlig rolig på natta med noen få passeringer i sekstiden -før det rett etter klokka bikket åtte – tok helt av!

I løpet av de neste fire og en halv time passerte det 423 villaks !

Nye trappa 03082022 kl.12.34

Bjerkreimsvassdraget midtsesongevaluering pr. 1.aug 2022

Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA har gjennomført
midtsesongevaluering for Bjerkreimsvassdraget, med utgangspunkt i fangstuttaket
pr.1.august 2022

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor
sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende
sesong.

Med bakgrunn i fangstuttaket pr.1.august beregnes det at gytebestandsmålet (GBM) vil bli
oppnådd med god margin, og det er ikke behov for å sette inn tiltak for resten
av sesongen.

Det vil derfor ikke bli innført endringer i døgnkvote eller sesonglengde.

 

Oppgang t.o.m 28.juli

Det er t.o.m 28.juli passert 10.107 laks gjennom tellerne.

Oppgang t.o.m 13.juli

T.o.m. 13.juli er det registrert 6587 oppvandrende laks, hvorav 5287 har passert gjennom telleren i nye trappa. I tillegg er det registrert 542 sjøørret gjennom fisketellerne. Blant oppvandrende laks er det registrert 3612 smålaks (55 %), 2871 mellomlaks (44 %) og 104 storlaks (3 %). Det er ikke registrert så stor oppvandring av laks pr. 13 juli noe år tidligere.