Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

Videoovervåkning av oppgående fisk i Bjerkreimsvassdraget

Bjerkreim elveeigarlag SA jobbet i flere år med å få på plass videoovervåking i Bjerkreimsvassdraget
Høsten 2015 fikk vi tilsagn om støtte fra det offentlige, og kameraene ble montert våren 2016 som er det første året vi har med data på oppgangstall.
Videoovervåkingen ble fra 2019 innlemmet i et større nasjonalt overvåkningsprogram.

Hensikten med videokameraene i Bjerkreimsvassdraget er først og fremst bestandsovervåking av laks og sjøaure.
En positiv «sideeffekt» for fiskerne er vi kan legge ut oppgangstall etter hvert som de er blir tilgjengelige.
Den løpende oppdateringen av dataene, som blir lagt ut på www.bjerkreimselva.no er avhengig av kapasiteten, ferieavvikling m.m. hos leverandøren.

Det går opp fisk i et stort antall i Bjerkreimsvassdraget, men teknologien som benyttes kan ennå ikke automatisk sortere ut registreringene som ikke inneholder fisk.
Dette medfører en betydelig arbeidsmengde med sortering og analyse av mellom 50-70 000 videoklipp. Dette er arbeidskrevende, og det er svært krevende å være ajour med oppgangstallene til enhver tid.
Overvåkingsresultatet leveres heller ikke fortløpende, men rapporteres komplett til forvaltningen 15. januar – året etter overvåkningsåret.
Grovsorterte videoklipp fra kameraene i begge trappene blir allikevel tilgjengelige fortløpende på kart.skynordic.no
Her vises også de fleste andre elvene i Norge hvor Skandinavisk Naturovervåking (SNA) har oppdrag med videoovervåking.

Minner om gjenuttsettingspåbud av all sjøørret

Sjøørreten er fredet i Bjerkreimsvassdraget, og all fangst av denne er ulovlig.

Det er gjenuttsettingspåbud for all sjøørret som blir fanget, da det ikke er fisketid for denne arten i Bjerkreimsvassdraget.

Dvs. all sjøørret fanget i ei elv uten fisketid for arten skal settes tilbake – uavhengig av om den er levende eller død.

Tas sjøørreten på land som fangst er dette en ulovlig handling, som kan føre til politianmeldelse og eventuelt bøter.

Fisker du med redskap som gjør at sjøørreten blir skadet og trolig ikke vil overleve utsetting, skal sjøørreten avlives og settes ut igjen.

Synes du det er upassende å sette en død sjøørret ut igjen, kan denne leveres Bjerkreim elveeigarlag. Fisken blir da viderelevert til en institusjon hvor den kan benyttes som mat.

Kartlegging av pukkellaks

Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning (BVF) hadde i går et tiltak på Tengs (nederste del av vassdraget) for å kartlegge omfanget av pukkellaks som står i dette området.

Med god innsats fra Knut Ståle Eriksen og Trond Askildsen ble det observert 35 individer av pukkellaks i området fra Spinnerihølen og nedenfor broa, samt kartlagt to gyteområder som kan uskadeliggjøres.

Knut Ståle Eriksen tok ut 9 stk med harpun.

Så langt er det ingen pukkellaks som har gått opp i laksetrappene.

Skytter Knut Ståle Eriksen

Bjerkreimsvassdraget midtsesongevaluering pr. 1.aug 2021

Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA har gjennomført midtsesongevaluering for Bjerkreimsvassdraget, med utgangspunkt i fangstuttaket pr.1.august 2021

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong.

Med bakgrunn i fangstuttaket pr.1.august beregnes gytebestandsmålet (GBM) å oppnås med god margin (185 %), og det er ikke behov for å sette inn tiltak for resten av sesongen.

Det vil derfor ikke bli innført endringer i døgnkvote eller sesonglengden.

Husk innlevering av fangstrapport!

Husk fangstrapportering sesongkort
Minner om fristen 1. august for rapportering av fangst på sesongkort for 1.halvdel av sesongen.

Fangstrapporteringskortet (det gule) byttes inn hos den kortselgeren du kjøpte sesongkortet hos.
Fikk du tilsendt sesongkortet i posten, kan kortet byttes hos Bjerkreim elveeigarlag SA, Gjedrem 81,4387 BJERKREIM (nærmeste gården til campingplassen på Gjedrem) tlf 480 43 487
Du vil da få utlevert et nytt fangstrapporteringsskjema (rosa) for rapportering av fangsten resten av sesongen.

Alle med sesongkort må bytte fangstrapporteringskortet, selv om sesongkortet ikke er brukt..
Husk og påfør hvor mange døgn kortet er benyttet.

Innlevering av fangstrapport på døgn/ukekort.

Fangstrapport/fiskekortet kan leveres valgfritt hos en av våre fiskekortselgere- det trenger ikke leveres hos den fiskekortselgeren du kjøpte det hos.

For å minske bruk av kontanter i disse koronatidene, er det er oppsatt 
postkasser flere steder langs elva- hvor fiskekortet/fangstrapporten kan
leveres.

Sett på bank kontonummeret ditt, så får du refundert depositumet til din bank konto.

Postkassene blir tømt jevnlig, og du vil få refundert
depositumet innen rimelig tid.

NB! gjelder kun overføring til norske
bankkontoer. Ved overføring til utenlandsk bank, forsvinner omtrent hele
beløpet i gebyr.

Postkassene finner du her:

NAF Steinsnes

Tengesdal grendahus

Vinningland, Ada Rosland

Coop Bjerkreim

Bjerkreim Camping

Vikeså veiservice- Esso

Cirkle K Vikeså

 

 

På jakt etter overnatting ?

Overnattingsteder langs elva finner du mer informasjon om her (bjerkreimselva.no/overnatting)

Kontakt det enkelte sted om du har behov for overnatting.

Enkelte steder det er ledig: (NB! dette er bare noen få steder- de andre overnattingstedene kan ha ledig selv om det ikke står opplistet her)

Leilighet på Vinningland ledig uke 32 (6 sengeplasser)

Holmen hytter har ledig Garasjeloft: uke 33,34, hybel uke 33,35, Leilighet uke 36,37

Fossmoen har ledig uke 33 (14-21.8)

Oppdatering oppgangstall

Oppdatering av oppgangstall i trappene er for tiden ikke tilgjengelig pga ferieavvikling.

Pukkellaks tatt på Tengs

Det ble tatt på land en pukkellaks på Tengs ovenfor broa i formiddag.

Rundt 1,5 kg hunnfisk full av rogn.

Får dere pukkellaks ,så husk å ta skjellprøver av denne.

Vi vil gjerne ha beskjed fortløpende om fangst av pukkellaks,

tlf. Torill 480 43 487

Fiske i Bjerkreimselva for barn/ungdom


Barn /ungdom under 18 år fisker gratis i Bjerkreimselva, men alle må ha et fiskekort.

Vilkåret for gratis kortet er at barn/ungdommen kan fiske selvstendig.
Er de avhengig av hjelp fra en voksen, må den som skal hjelpe ha kjøpt et vanlig fiskekort.

Den som fisker må også ha nok kunnskap om fiskeregler og forskjell på laks og sjøørret. Sjøørreten er fredet og skal settes ut igjen.

Fiskekortet gjelder kun for den sonen det er utstedt til- dvs skal det fiskes i flere soner, må fiskeren ha et fiskekort for hver sone.

Dette fås hos alle fiskekortselgerne, mot å betale et depositum på. Kr. 200,- som refunderes når fiskekort/fangstrapporten leveres tilbake. Husk innleveringsfristen senest 24.september.

Husk desinfisering av fiskeutstyret for fisket starter – kan gjøres hos alle fiskekortselgere.
Barn /ungdom desinfiserer gratis.

Skitt fiske!