Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

Oppgang pr 30.juni

Det har til nå passert 1462 laks og 237 sjøørret.

Oppgang til og med 21.juni

Totalt er det nå gått opp 944 laks, fordelt på 184 smålaks, 720 mellomlaks og 40 storlaks

I tillegg 147 stk sjøørret.

Det gikk nesten 300 laks opp den 20. og 21.juni

Sesongkort i Bjerkreimselva

Utsalgsteder for sesongkort :

Sone 1: Anne Lise Hestnes tlf. 905 12 961

Sone 2: Tore og Kari Tengesdal tlf. 958 44 668

Sone 3b: Ada Rosland tlf. 991 59 337 (utsolgt)

Bjerkreim elveeigarlag Sa v/Torill D. Gjedrem 81, tlf. 480 43 487 selger sesongkort til:

Sone 4, 5 og 6.

(Sone 3 -utsolgt)

Sone 1 og sone 2 selger bedriftskort, ta direkte kontakt med kortselger i sonen.

Kun få timer igjen til hovedsesongstart!

For å minimere bruken av kontanter, oppfordres det til bruk
av postkassene som er satt opp forskjellige steder langs elva når fiskekortet/fangstrapporten
skal leveres og refundering av depositumet- sett på kontonummeret (kun norske
bankkontoer) du vil ha depositum refundert til.

Postkassene vil bli tømt jevnlig, og du vil få depositumet
tilbakebetalt innen rimelig tid.

Postkassene er satt opp følgende steder:

-NAF Steinsnes camping – på garasjeveggen- første bygg du møte ved innkjørselen.
-Tengesdal grendahus- ved gapahuken
-Vinningland- hos fiskekort selger Ada Rosland
-Coop Bjerkreim- ved inngangsdøren
-Bjerkreim Camping- på postkassestativet ved innkjørselen til plassen.
-Cirkle K Vikeså- ved inngangsdøra
-Vikeså veiservice – ved inngangsdøra

Minner ellers om å holde avstand –vis hensyn !

Lukk grinder du går igjennom og ta med alt søppel hjem.

Det har de siste dagene vært flere tilfeller av dyr på beite
som er viklet inn i fiskesnøre, noe som medfører unødvendig lidelse .

Koronakjøreregler for fiskere

Vi ønsker velkommen til en ny fiskesesong i Bjerkreimselva-
håper dere får mange flotte opplevelser.

Send oss gjerne fiskebilder vi kan legge ut i fotoalbumet.

Tenk sikkerhet og bruk flytevest.

Skitt fiske!

Laksetrappene

Skandinavisk Naturovervåking (SNA) er ansvarlig for overvåkingen i laksetrappene.

Her er en oppsummering fra SNA:

Vandring i Nyetrappa.

Selve trappa fungerer godt, men overvåkingen har vist at under spesielle forhold så kan vandringen i Nyetrappa nesten opphøre. Laksen samler seg da gjerne i store mengder nede i selve trappa. Dette skjer ikke i gamle trappa. Dette er en tydelig bekreftelse på at dette ikke er en generell vandringsadferd vi ser, men noe som skyldes spesielle forhold i trappa.

Ei laksetrapp er vår assistanse til laksen slik at den får en mulighet til å forsere et vandringshinder – som her gjennom Fotlandsfossen. Forsinkelse av oppvandring, opphoping og trengsel i trappekulpene er ikke ønskelig.

Spesielt er det en økt fare for utvikling og spredning av sopp under forhold med høye vanntemperaturer og trengsel. Hypotesen det er jobbet ut i fra er at det er kanalen, og ikke trappa som er proppen.

De første meterne av kanalen er forholdsvis dyp, og her blir det dannet et (uønsket) stoppested for laks. Videre oppover er vandringsveien steril, og med få eller ingen skjulmuligheter. Det ser ut til at det er dette som gjør laksen usikker.

Til tider er det stor trafikk av skuelystne som kan forsterke denne usikkerheten. Det var også perioder med observasjoner av mye laks som hoppet frem og tilbake mellom trappa og kanalen.

Basert på erfaringene fra flere år med overvåking i trappene er det derfor i samarbeid med Bjerkreim elveeierlag planlagt, og gjennom vinteren 2021, foretatt tiltak med formål om å bedre denne situasjonen. Kanalen, og trappene er nå blitt gjerdet inne for å redusere mulig negativ påvirkning fra ferdsel. Samtidig er første del av kanalen blitt fylt opp av stein for å fjerne den kunstige «hølen», og skape en mer naturlig vei videre som kan stimulere til vandring.

Til slutt er telleren i år blitt plassert på selve trappevangen, øverst i trappa. Erfaringene er at laksen ikke så gjerne vil gå ned igjen etter først å ha passert telleren.

Fiskeadferd i trapp, men spesielt i en kunstig kanal er et relativt ukjent terreng med lite sikker kunnskap. Det er heller ikke lett å skille ut virkning og effekt fra enkelt-tiltak. Vi vil sammen med lokale krefter derfor følge situasjonen nøye, og gjøre løpende justeringer underveis i sesongen om det blir nødvendig.

Dette hadde ikke latt seg realisere uten godkjennelser og lokal assistanse. Det er vist stor velvilje i forbindelse med organisering og finansiering av de ulike tiltakene fra Bjerkreim elveeierlag SA. Det meste av SNA sitt bidrag i forbindelse med disse tiltakene er egenfinansiert.

Summen av disse tiltakene vil forhåpentligvis bedre vandringsforholdene for laksen gjennom Nyetrappa.

Oppgang pr.8.juni

Oppgang til og med 08.6 er 335 laks. De siste dagene har oppvandringen vært noenlunde stabil ca. 30 laks i døgnet. Det går i begge trappene.

Det begynner nå også bli innslag av smålaks i observasjonene. Det er stort sett mellomstore smålakshunner som registreres nå. At smålakshannene ikke observeres på denne tiden er helt normalt. De dukker som regel først opp i trappa i siste halvdel av juni.

Det passerer i tillegg om lag 10 sjøørreter i døgnet. Størrelsen på de sjøørretene som passerer trappa nå varierer stort sett mellom 35-50cm.

Den foreløpig største som har passert (26/5 kl. 01:08) er en hunlaks på 108cm.

I følge Lengde og vektabell for laks i brosjyren fra Norske Lakseelver har den, alt etter kondisjon og type (slank/kraftig), en vekt mellom 11,2-13,0kg.