Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

Oppgang t.o.m 6.juni

Helt «normal» oppgang i pinsen i forhold til føreforhold, og erfaringene fra de tidligere årene. Frem til helga var det stort sett mellom- og storlaks som ble registrert. Nå er også første småsvidde (55cm) passert telleren. I tillegg er det også registrert en hel del fin sjøørret på drøyt kiloen.

Oppgang er 368 laks og 54 sjøørret.

Flott start på årets fiskesesong !

Så langt er det innrapportert fangster på 11 laks og 2 sjøørret(begge er gjenusatt). 7 stk mellomlaks, snittvekt 3,7 kg og 4 stk storlaks med snittvekt 7,7 kg.

Minner om at all fangst for perioden 1-14.juni skal innrapporteres på Elveguiden, også 0 fangst.

Sesong 2022 er i gang -oppgang t.o.m 31.mai

Fiskesesongen 2022 er i gang, og det er blitt tatt flere flotte lakser i morgentimene i dag.

Det har til nå (31.mai) gått opp 219 laks ( og 15 sjøørret t.o.m 30.mai).

Se rapport fra Skandinavisk Naturforvaltning (oppgang t.o.m 30.mai) her

Få timer igjen til sesongstart 2022

Kun få timer igjen for de som har fiskekort 1.juni.

Det er ennå noen få ledige kort i enkelte soner for perioden 1-14.juni – se Elveguiden.no

Desinfisering i perioden 1-14.juni kan gjøres hos: Vikeså veiservice Esso, Cirkle K Vikeså og Bjerkreim elveeigarlag, (Gjedrem 81).

Fra 14.juni har alle fiskekortselgerne tilbud om desinfisering.

Minner om at all fangst ( også 0 fangst) skal registreres i Elveguiden på fiskekortene for 1-14.juni.

Velkommen til ny fiskesesong i Bjerkreimselva.

Oppgang t.o.m 26.mai

Det passerte 112 villaks og et par pene sjøørret i den nye trappa i går.

Laksen var i all hovedsak mellomlaks. Det har til og med 26/5 passert 176 villaks. Alle gjennom den nye trappa. Oppvandringen opphører i nye trappa når vannføringen passerer 60-65m3/s, dette skjedde igjen i natt.

Oppgang i laksetrappa pr. 11.mai

Vandringen er kommet i gang med samme mønster som tidligere år i trappa.

I år er det likevel nytt med flere som har passert på de laveste vanntemperaturene vi noensinne har sett.

Til og med i går er det passert 14 laks. Inkludert en litt tvilsom (kanskje oppdrett?)

Alle er mellom- og storlaks.

Oppgangen fra de andre årene viser at det er først fra midten av mai det begynner å bli mange, og som det ser ut nå på YR for neste uke så kan det treffe godt også i år.

Akkurat nå er det dobbelt så mange som det noensinne har vært på elva – den 11/5 😊

Pågående undersøkelser i Bjerkreimselva

Etter oppdrag fra  Nye Veier og i forbindelse med ny E39 trasé vil Asplan Viak i ukene fremover,

både ved dykking og andre metoder foreta en hel del undersøkelser  og kartlegging i  Bjerkreimselva.

Endringer i fiskeregler m.m. 2022

Informasjon fra Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA (BVF)

BVF avholdt årsmøte og har vedtatt følgende endringer i fiskeregler m. m gjeldene fra sesongen 2022:

Multifilament snøre (f.eks. Fireline) er ikke tillat bruk i Bjerkreimsvassdraget.

•Gjenutsatt laks regnes med i kvoten.

 •«LETT FISKE» blir automatisk innført ved vannføring på 10 m³/s (målt ved Gjedlakleiv målestasjon) Opphevelse av innført lett fiske skjer ikke automatisk, men blir vurdert av styret som avgjør når lett fiske skal opphøre, med bakgrunn i fremtidige værutsikter m. m.

Årets første laks !

passerte videokameraet i den nye trappa fredag 23.april kl. 22.37,

vanntemperatur 7,76. Anslått lengde ca. 86 cm -6,5 kg.

Tidligste passering før dette var 27.april 2018.

Passeringen kan du se HER