Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

1 3 4 5 6 7 23

Fiske for barn i Bjerkreimselva

Vi har fått flere henvendelser etter en artikkel i Fiskeavisen vedrørende barns fiske og medhjelpere.

Vi presiser at artikkelen kun omhandler innlandsfiske, og ikke fiske etter anadrom fisk (laks-sjøørret).

I Bjerkreimselva fisker barn/ungdom under 18 år gratis, men skal ha fiskekort.

Gratis fiske gjelder ikke for perioden 1-14.juni.

Vedkommende må kunne fiske selvstendig. Ved behov for hjelp av voksne må også denne ha gyldig fiskekort.

https://www.fiskeavisen.no/na-kan-du-som-voksen-fiske-gratis-nar-du-er-sammen-med-barna/

21.april 2022 kl.18.00 åpnes fiskekortsalget

for fiskekort i perioden 1-14.juni ( sone 1,2,3 og 3b) og sesongkort ( sone
3, 5 og 6)

Fiskekortene kan kjøpes via Elveguiden.

For sesongkort i andre soner, ta direkte kontakt med kortselgere :

Sone 1    :Anne Lise Hestnes tlf. 905 12 961

Sone 2   : Tore og Kari Tengesdal tlf. 51 45 02 31

Sone 3b : Ada Rosland tlf 51 45 01 12

 

SNA rapport -Oppsummering av oppgang og innsig 2016-201

SNA (Skandinavisk naturovervåking) har oppdraget med videoovervåkningen av oppgang av fisk i laksetrappene i Bjerkreimsvassdraget.

Rapport med oppsummering og innsig av villaks og sjøørret til Bjerkreimsvassdraget i perioden

2016-2021 finnes her

Fiskekortsalget 2022

Fiskekortsalget for sesongen 2022 vil bli åpnet rundt 20-22. april.

Det vil bli lagt dato/kl.slett for åpning av fiskekortsalget i god tid i forveien.

Dette vil gjelde for for fiskekort i perioden 1-14.juni ( sone 1,2,3 og 3b) og sesongkort ( sone 3, 5 og 6)

Fiskekortene kjøpes via Elveguiden.

For sesongkort i andre soner, ta direkte kontakt med kortselgere :

Sone 1    :Anne Lise Hestnes tlf. 905 12 961

Sone 2   : Tore og Kari Tengesdal tlf. 51 45 02 31

Sone 3b : Ada Rosland tlf 51 45 01 12

Oppgang Bjerkreimselva 2021

Totalt er det registrert 12 028 laks i trappene for 2021.

Siste laks passerte i den nye trappa 6.november.

Kameraene og utstyret er nå nedmontert for vinteren.

En mer detaljert rapport vil bli lagt ut når den er klar.

Oppgang pr.11 okt 2021

Det har til å være oktober vært sjelden høy vandringsaktivitet i trappene den siste tiden. Dette skyldes nok mest et etterslep i den oppvandringen vi normalt skulle ha sett i september.

Laksen som først kom da vannet kom tilbake var godt farget, men rett før helga begynte det også å dukke opp en del relativt blanke smålaks.    

Det har i overvåkingsperioden (2016-2021) på denne tiden av året bare vært i 2018 det har vært registrert så høy aktivitet i trappene som vi ser nå, men da var også oppvandring hindret i store deler av oktober på grunn av høy vannføring. Oppvandring det året varte derfor helt frem til midten av november. Dette året kan det godt være vi ser lignende forhold – hvor vannføringsforholdene fører til forsinkelse i oppvandringen.

Det har passert 227 laks siden forrige oppdatering den 4/10. Totalt har det nå passert 11 874 laks.

Oppgang pr.4.okt 2021

Det sies at det ennå fiskes noe laks i sjøen, som betyr at det kanskje vil komme flere laks nå på slutten av sesongen enn det som har vært vanlig i tidligere år?
Men, av de 434 laksene som er registrert siden vannføringsøkningen den 27/9, og frem til og med den 4/10 har langt de fleste som passerer farge som tyder på at de har stått lenge på elva.

Det er også foretatt noe etterkontroll siden forrige oppdatering. Dette forandret tallene fra «rekorddagene».
Teksten under er oppdatert med de «nye» verdiene.

Antall laks som har passert tellerne til og med den 04/10 er foreløpig estimert til 11 645 laks.
Det travleste døgnet så langt i år var den 29/7 med totalt 1 062 registrerte laks.
Døgnet etter passerte det 504 laks. Det betyr at «todagers-rekorden» i 2021 var på 1 566 laks.

For øvrig er den heftigste «todageren» vi har registrert fra 2018 hvor det i perioden 10-11/8
passerte 2 450 laks!!
På andre plass av enkeltdøgn i 2021 følger 15/8 hvor det ble registrert 541 passeringer.

Fangstresultat Bjerkreimsvassdraget 2021

Etter en noe uvanlig sesong med synkende vannføring fra rundt midten av august og frem til sesongslutt – hvor vannføringen var helt nede på ca. 4,7 m3/s,

endte totalfangsten for Bjerkreimsvassdraget på 2 478 fisk totalt, 2412 stk laks og 66 sjøaure.

6252,2 kg -inkl 50,3 kg sjøaure. Dette er ca. 1600 færre fisk enn i 2020 og rundt 2400 kg mindre i totalfangst

Fangstresultatet ble som forventet -det var få fiskere i siste halvdel, vanskelige fiskeforhold, lite bitevillig fisk og dermed svært få fangster fra uke 34 og frem til sesongslutt.

Laks fordelt på:
Bjerkreim: 1480 stk og Tengs/Fotland 932 stk.

Av dette ble det satt ut igjen rundt 5,8 % -både i antall og kg laks.

Snittvekt avlivet 2,59 kg og C&R 2,3 kg.

Vannføring m³/s Gjedlakleiv 2018-2021

(Nedbøren kom etter sesongslutt- vannføring er nå pr 5.oktober 102,674 m³/s )

21.september Fiskesesongen 2021 er nå over.

Fiskesesongen 2021 er nå gått over i historien- en sesong som i stor grad har vært preget av lav vannføring og vanskelige fiskeforhold -særlig siste halvdel. I perioden fra 16. august med en vannføring på rundt (døgndata) 61 m³/s og kun synkende helt ned til 4,816 m³/s ved sesongslutt.

Minner om innleveringsfristen for fangstrapportering senest 24.september.

Fangstrapportene/fiskekortet kan valgfritt leveres:

1. Innleveres hos en av våre mange fiskekortselgere. Gjelder også dere med sesongkort- trenger ikke innleveres der hvor det er kjøpt.
NB! Siste innleveringsfrist er 24.september

eller

2. Leveres i oppsatte postkasser:
Cirkle K. Esso Vikeså, Bjerkreim Camping, Coop Bjerkreim, Ada Rosland,
Grendahuset Tengesdal, NAF Steinsnes.
NB! bankkontonummer må settes på for refundering av depositumet. Det er bare norske bankkontoer som kan benyttes.
NB! Siste innleveringsfrist er 24.september

Oppsummert tall for oppgang og fangstresultat vil bli lagt ut fortløpende etterhvert som tallene er klare.

Bjerkreim elveeigarlag takker for i år, og håper dere har hatt mange fine stunder langs elva- både med og uten fangst.
Har noen av dere innspill til oss, så send det gjerne til post@bjerkreimselva.no

Oppgang tom 15.september

Antall laks som har passert tellerne til og med den 15/9 er foreløpig estimert til 10 752 laks.

Det travleste døgnet så langt i år var den 29/7 med totalt 811 registrerte laks.

Døgnet etter passerte det 503 laks. Det betyr at «todagers-rekorden» i 2021 var på 1 314 laks.

For øvrig er den heftigste «todageren» vi har registrert fra 2018 hvor det i perioden 10-11/8 passerte 2 450 laks!!

På andre plass av enkeltdøgn i 2021 følger 15/8 hvor det ble registrert 537 passeringer.   

Pga den lave vannføringen stoppet oppvandringen opp i den nye trappa 2/9, mens siste registrerte laks i gamle trappa var den 4/9.

Vannføringen i vassdraget på det nivået vi ser nå er svært unormalt på denne tiden, og nok den viktigste faktoren i forhold til at laksen ikke observeres i trappene nå.

Det er foretatt totalt 1786 registreringer av ørret, hovedsakelig i nye trappa. Foreløpig estimat er at i underkant av 40 % av disse observasjonene er sjøørret.

Det er observert to pukkelaks i trappa.

Det er observert 13 laks i trappa som har preg av å være oppdrettslaks.

Hvor mye laks som ennå ikke har passert er ikke mulig å tallfeste, men antallet registrert i tidligere år kan kanskje være en pekepinn på hvilke mengder vi kan forvente resten av oppvandringssesongen?

Antall laks registrert etter 1/9 hvert år i perioden 2016-2020.

2016 – 394

2017 – 193

2018 – 937

2019 – 850

2020 – 1104

1 3 4 5 6 7 23