Bjerkreim elveeigarlag SA

Bjerkreimsvassdraget midtsesongevaluering pr. 1.aug 2020

Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA har gjennomført midtsesongevaluering for Bjerkreimsvassdraget, med utgangspunkt i fangstuttaket pr.1.august 2019

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong.

Med bakgrunn i fangstuttaket pr.1.august beregnes gytebestansdmålet (GBM) å oppnås med god margin

( 218 %), og det er ikke behov for å sette inn tiltak for resten av sesongen.

Det vil derfor ikke bli innført endringer i døgnkvote eller sesonglengden.