Bjerkreim elveeigarlag SA

Bjerkreimsvassdraget midtsesongevaluering pr. 1.aug 2022

Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA har gjennomført
midtsesongevaluering for Bjerkreimsvassdraget, med utgangspunkt i fangstuttaket
pr.1.august 2022

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor
sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende
sesong.

Med bakgrunn i fangstuttaket pr.1.august beregnes det at gytebestandsmålet (GBM) vil bli
oppnådd med god margin, og det er ikke behov for å sette inn tiltak for resten
av sesongen.

Det vil derfor ikke bli innført endringer i døgnkvote eller sesonglengde.