Bjerkreim elveeigarlag SA

Bjerkreimvassdraget midtsesongevaluering av fangstuttaket pr. 1 august 2016

Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA har gjennomført midtsesongevaluering for Bjerkreimsvassdraget, med utgangspunkt i fangstuttaket pr.1.august 2016

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong.

Med bakgrunn i fangstuttaket pr.1.august er forventet gytebestand langt over gytebestandsmålet, og det er ikke behov for å sette inn tiltak for resten av sesongen.

 

Fangst pr. 1. august:

Laks: 4 147,7 kg/ 1728 stk

(tilsvarende tall for 2015: 3 272 kg/1 193 stk)

Av dette er det satt ut igjen (C&R) 230,4 kg / 139 stk

 

Laks fordelt på vektklasser (avlivet):

Under 3 kg:          64,3 %

3-6,9 kg:     34,7 %

Over 7 kg:  8,4 %

Av sjøørret er det innrapportert 26,7 kg/36 stk, herav satt ut igjen (C&R) 4,8 kg/11 stk.

Fangsten er fordelt med ca. 58,2 % i Bjerkreim og 41,8 % Fotlandsvannet/Tengs.

Registrert oppgang gjennom fisketellere i laksetrappene pr. 31. juli: 5 428 laks