Bjerkreim elveeigarlag SA

Endringer i fiskeregler m.m. 2022

Informasjon fra Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA (BVF)

BVF avholdt årsmøte og har vedtatt følgende endringer i fiskeregler m. m gjeldene fra sesongen 2022:

Multifilament snøre (f.eks. Fireline) er ikke tillat bruk i Bjerkreimsvassdraget.

•Gjenutsatt laks regnes med i kvoten.

 •«LETT FISKE» blir automatisk innført ved vannføring på 10 m³/s (målt ved Gjedlakleiv målestasjon) Opphevelse av innført lett fiske skjer ikke automatisk, men blir vurdert av styret som avgjør når lett fiske skal opphøre, med bakgrunn i fremtidige værutsikter m. m.