Bjerkreim elveeigarlag SA

Fangstresultat 2020

Totalfangsten for Bjerkreimsvassdraget endte på 4095 fisk – 4013 stk laks og 82 sjøaure.

8676,45 kg -inkl 70,1 kg sjøaure.

Laks fordelt på:
Bjerkreim: 2587 stk og Tengs/Fotland 1426 stk.

Av dette ble det satt ut igjen rundt 8 % -både i antall og kg laks.

Snittvekt avlivet 2,16 kg og C&R 2,01 kg.

Største laks i kg ble tatt i Bjerkreim 30.juli med en vekt på 9,8 kg.

Uke 32 ( 3-9 aug) ble det tatt flest laks i Bjerkreimselva. Både i antall ( 307 stk) og i kg (595 kg)

I løpet av årene med videoovervåking 2016-2020 ble det i år satt ny rekord i oppgang

– pr.25/9: 13 730 laks.

Vannføring Gjedlakleiv m³/s