Bjerkreim elveeigarlag SA

Fangstresultat Bjerkreimsvassdraget 2021

Etter en noe uvanlig sesong med synkende vannføring fra rundt midten av august og frem til sesongslutt – hvor vannføringen var helt nede på ca. 4,7 m3/s,

endte totalfangsten for Bjerkreimsvassdraget på 2 478 fisk totalt, 2412 stk laks og 66 sjøaure.

6252,2 kg -inkl 50,3 kg sjøaure. Dette er ca. 1600 færre fisk enn i 2020 og rundt 2400 kg mindre i totalfangst

Fangstresultatet ble som forventet -det var få fiskere i siste halvdel, vanskelige fiskeforhold, lite bitevillig fisk og dermed svært få fangster fra uke 34 og frem til sesongslutt.

Laks fordelt på:
Bjerkreim: 1480 stk og Tengs/Fotland 932 stk.

Av dette ble det satt ut igjen rundt 5,8 % -både i antall og kg laks.

Snittvekt avlivet 2,59 kg og C&R 2,3 kg.

Vannføring m³/s Gjedlakleiv 2018-2021

(Nedbøren kom etter sesongslutt- vannføring er nå pr 5.oktober 102,674 m³/s )