Bjerkreim elveeigarlag SA

Fangstresultatet 2018

Etter en meget spesiell sesong -med lav vannføring stort sett i hele første halvdel, ble det allikevel et bra resultat.

Fangst oppsummert ble totalt 2882 stk og 7 192,65 kg

Laks fordelt på:
Bjerkreim: 1869 stk- 4580 kg og Tengs/Fotland 977 stk-2 575,6 kg.

Det ble fanget laks: 2 846 stk- 7 155,6 kg og sjøørret 36 stk- 37,1 kg
Av dette ble det satt ut igjen (c & r) ca. 7 %. både i antall og kg av laks.

Snittvekt laks avlivet 2,54 kg og c & r 2,23 kg.
Største lakser som ble fanget var på 9,3 (Tengs/Fotland)og 9 kg Bjerkreim).

Det ble fanget flest fisk, 418 stk i uke 33

75 % av totalfangsten ble fanget etter 9-10 aug når nedbøren kom.
Størst oppgang var 11 aug – da gikk det hele 1540 stk gjennom tellerne i løpet av det døgnet

Oppgang av fisk gjennom trappene i løpet av sesongen ca. 11 708 stk.

Mer info om oppgang og fangststatistikk vil bli lagt ut etter hvert.