Bjerkreim elveeigarlag SA

Fiskesesongen 2020 og koronaviruset

Mye ble annerledes denne våren- på en måte som ingen kunne sett for seg.

Vi forbereder oss i utgangspunktet til sesongstart på vanlig måte.

Men er forberedt på at allerede igangsatte restriksjoner kan bli videreført for lang tid og at det kan komme andre og nye restriksjoner.

Det er ennå for tidlig å si noe om hva dette vil medføre for årets fiskesesong.

Vi vil anta det kan være avklart noe mer om dette etter påske.

Det vil bli lagt ut fortløpende informasjon her så fort det kommer avklaringer – www.bjerkreimselva.no

Nytt! 2020 : Vi tar i bruk Elveguiden.no som system for fiskekort salg.

Dette vil i år gjelde for fiskekortene 1-14.juni og bestilling/kjøp av sesongkort.

Planlagt salgsstart var 16.april, men vi har foreløpig utsatt denne datoen til 5.mai kl.18.00.

Hvorvidt det er mulig å åpne kortsalget 5. mai, vil nok være mer avklart etter påske.

Imens, ta vare på deg selv og de rundt deg- og vis hensyn!