Bjerkreim elveeigarlag SA

Gjerdeklyvere langs elva / søppel

Etter flommen i desember forsvant mange gjerdeklyvere langs elva.

Endel av disse er kommet på plass igjen, men vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra dere som fisker på steder det mangler eller er ønskelig det står gjerdeklyvere.

Vi oppfordrer også fiskerne til å ta med seg plast de kommer over langs elva (etter flommen) Enkelte steder er det også noe plast i elvebunnen. Grunneierne har brukt mange timer på å rydde opp igjen etter flommen, men noe av plasten vises først nå på denne lave vannføringen.