Bjerkreim elveeigarlag SA

Husk levering av fangstrapport/fiskekort senest 24.september

Det nærmer seg raskt sesongslutt.

Siste frist for innlevering av fiskekortene/fangstrapportene er i år 24.september ( tidligere år 1.okt)

Dette gjelder for alle typer kort -sesong,døgn, uke og barn.

Kortet kan leveres hos en av våre fiskekortselgere eller det kan sendes pr.post.

Adressen står på kortet ( Bjerkreim elveeigarlag Sa, Gjedrem 81, 4387 BJERKREIM)

Sender du det i posten, husk å sett på et bank kontonummer( kun norsk bankkonto) depositumet kan overføres til det er en egen linje på kortet til dette.

Synkende vannføring de siste dagene, gjør at sesongens siste dager allikevel kan bli bra.

Skitt fiske!