Bjerkreim elveeigarlag SA

Laksetrappene

Skandinavisk Naturovervåking (SNA) er ansvarlig for overvåkingen i laksetrappene.

Her er en oppsummering fra SNA:

Vandring i Nyetrappa.

Selve trappa fungerer godt, men overvåkingen har vist at under spesielle forhold så kan vandringen i Nyetrappa nesten opphøre. Laksen samler seg da gjerne i store mengder nede i selve trappa. Dette skjer ikke i gamle trappa. Dette er en tydelig bekreftelse på at dette ikke er en generell vandringsadferd vi ser, men noe som skyldes spesielle forhold i trappa.

Ei laksetrapp er vår assistanse til laksen slik at den får en mulighet til å forsere et vandringshinder – som her gjennom Fotlandsfossen. Forsinkelse av oppvandring, opphoping og trengsel i trappekulpene er ikke ønskelig.

Spesielt er det en økt fare for utvikling og spredning av sopp under forhold med høye vanntemperaturer og trengsel. Hypotesen det er jobbet ut i fra er at det er kanalen, og ikke trappa som er proppen.

De første meterne av kanalen er forholdsvis dyp, og her blir det dannet et (uønsket) stoppested for laks. Videre oppover er vandringsveien steril, og med få eller ingen skjulmuligheter. Det ser ut til at det er dette som gjør laksen usikker.

Til tider er det stor trafikk av skuelystne som kan forsterke denne usikkerheten. Det var også perioder med observasjoner av mye laks som hoppet frem og tilbake mellom trappa og kanalen.

Basert på erfaringene fra flere år med overvåking i trappene er det derfor i samarbeid med Bjerkreim elveeierlag planlagt, og gjennom vinteren 2021, foretatt tiltak med formål om å bedre denne situasjonen. Kanalen, og trappene er nå blitt gjerdet inne for å redusere mulig negativ påvirkning fra ferdsel. Samtidig er første del av kanalen blitt fylt opp av stein for å fjerne den kunstige «hølen», og skape en mer naturlig vei videre som kan stimulere til vandring.

Til slutt er telleren i år blitt plassert på selve trappevangen, øverst i trappa. Erfaringene er at laksen ikke så gjerne vil gå ned igjen etter først å ha passert telleren.

Fiskeadferd i trapp, men spesielt i en kunstig kanal er et relativt ukjent terreng med lite sikker kunnskap. Det er heller ikke lett å skille ut virkning og effekt fra enkelt-tiltak. Vi vil sammen med lokale krefter derfor følge situasjonen nøye, og gjøre løpende justeringer underveis i sesongen om det blir nødvendig.

Dette hadde ikke latt seg realisere uten godkjennelser og lokal assistanse. Det er vist stor velvilje i forbindelse med organisering og finansiering av de ulike tiltakene fra Bjerkreim elveeierlag SA. Det meste av SNA sitt bidrag i forbindelse med disse tiltakene er egenfinansiert.

Summen av disse tiltakene vil forhåpentligvis bedre vandringsforholdene for laksen gjennom Nyetrappa.