Bjerkreim elveeigarlag SA

Midtsesongevaluering 1/8-2017

Bjerkreimvassdraget midtsesongevaluering av fangstuttaket pr. 1. august 2017

Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA har gjennomført midtsesongevaluering for Bjerkreimsvassdraget, med utgangspunkt i fangstuttaket pr.1.august 2017

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong.

Med bakgrunn i fangstuttaket pr.1.august er forventet gytebestand langt over gytebestandsmålet, og det er ikke behov for å sette inn tiltak for resten av sesongen.

Det vil derfor ikke bli endringer i døgnkvote eller sesonglengden.

 

Fangst pr. 1. august (alle tall i parentes er 2016)

Laks:

2017: 2032 stk/ 6516,2 kg (av dette er det satt ut igjen c & r: 169 stk/438,6 kg)

2016: 1728 stk/ 4 147,7 kg (av dette er det satt ut igjen c & r: 139 stk/230,4 kg

2015: 1193 stk/ 3 272,0 kg

Av sjøørret er det innrapportert 32 stk/30,2 kg (36 stk/26,7 kg)

 

Fordeling av fangst i de forskjellige vektklasser:

Andel svidder (under 3 kg) i antall 42 % (66 %) Snittvekt gruppe 1,73 kg (1,48 kg)

Andel mellomlaks (3-6,9 kg) i antall 56 % (33 %) Snittvekt gruppe 4,18 kg(4,06 kg)

Andel storlaks i antall omtrent likt begge år med 2 % (1 %) Snittvekt gruppe 8,16 kg (8,41 kg)

 

Fangsten er fordelt med 65,2 % (58,2 %) i Bjerkreim og 34,8 % (41,8 %) Fotlandsvannet/Tengs.