Bjerkreim elveeigarlag SA

Minner om gjenuttsettingspåbud av all sjøørret

Sjøørreten er fredet i Bjerkreimsvassdraget, og all fangst av denne er ulovlig.

Det er gjenuttsettingspåbud for all sjøørret som blir fanget, da det ikke er fisketid for denne arten i Bjerkreimsvassdraget.

Dvs. all sjøørret fanget i ei elv uten fisketid for arten skal settes tilbake – uavhengig av om den er levende eller død.

Tas sjøørreten på land som fangst er dette en ulovlig handling, som kan føre til politianmeldelse og eventuelt bøter.

Fisker du med redskap som gjør at sjøørreten blir skadet og trolig ikke vil overleve utsetting, skal sjøørreten avlives og settes ut igjen.

Synes du det er upassende å sette en død sjøørret ut igjen, kan denne leveres Bjerkreim elveeigarlag. Fisken blir da viderelevert til en institusjon hvor den kan benyttes som mat.