Bjerkreim elveeigarlag SA

Nå går det fisk i begge trappene

Første fisk i den gamle trappa gikk i kveld. Dette er ca. en uke tidligere enn tre foregående år. Første fisk i den nye trappa gikk opp 28.april – ca. et par uker tidligere enn foregående år.

Totalt har det til nå gått opp ca. 15 fisk. Det er meldt noe nedbør i dagene fremover, og forventer en økning i oppgangen når vannføringen forhåpentligvis øker.