Bjerkreim elveeigarlag SA

NB! fra 7.aug endring i fiskeregler/døgnkvote

Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning (BVF) ved styret, har med bakgrunn i fangst, vær & vannforhold og andre observasjoner foretatt en midtsesongevaluering i Bjerkreimsvassdraget.

Som et resultat av midtsesongevalueringen pr.  1/8-2018, har styret funnet det nødvendig å ta i bruk forhåndsavtale tiltak:

Fra 7/8-2018 settes døgnkvoten til 1 ( en) laks pr.fisker. Gjelder hele vassdraget
Catch & Release er IKKE tillatt.

Sjøørreten er fremdeles fredet og skal settes ut skånsomt ut igjen. Fisk under minstemål skal settes ut.

Regelen om lett fiske gjelder fremdeles inntil videre.

.