Bjerkreim elveeigarlag SA

NB! LETT FISKE blir automatisk innført ved vannføring på 10 m³/s (målt ved Gjedlakleiv målestasjon)

Vannføring er pr i dag 9.september kl.8.00 på 11,143 m³/s, målt ved Gjedlakleiv målestasjon.

Det er ikke meldt nedbør av betydning kommende dager.

Vannføringen vil med stor sannsynlighet komme ned på 10 m³/s i løpet av de nærmeste dagene.

Gjedlakleiv målestasjon

Opphevelse av innført lett fiske skjer ikke automatisk, men blir vurdert av styret i Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning som avgjør når lett fiske skal opphøre, med bakgrunn i fremtidige værutsikter m. m. 

Lett  fiske er fiske med: 

• flue, hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten

• mark med eller uten flytende dupp.

Sluk, spinner, wobbler og søkke er forbudt. 

Catch & release er ikke tillatt.