Bjerkreim elveeigarlag SA

Nyhet! Følg oppgangen i laksetrappene

Det er montert videokamera i begge laksetrappene.

Skandinavisk Naturovervåking står for overvåkningen – telling og analysering av fisk som passerer.

Du kan selv følge med på oppgangen her. Her vil du også finne kameraene i mange andre elver i Norge som Skandinavisk Naturovervåking har installert og overvåker.

NB! Det er en forsinkelse på ca. 3 døgn før klippene blir tilgjengelige.