Bjerkreim elveeigarlag SA

Nytt tidspunkt for åpning av fiskekortsalget.

Kortsalget åpnes 20.mai kl.1800.
Fremdeles er mye uavklart.

Av hensyn til de som ønsker å kjøpe fiskekort, og for at den enkelte kjøper skal kunne ha mer kunnskap og oppdateringer på eventuelle restriksjoner m. m utsettes åpningsdatoen for åpning av fiskekortsalget til 20.mai kl.18.00.

Det antas det kommer nærmere retningslinjer og avklaringer for tiden videre fremover i begynnelsen av mai.

Det er så langt ingen ting som tyder på at fiskere bosatt i Norge ikke skal kunne få fiske her i kommende sesong. Vi planlegger videre utfra dette.
Det vil bli innført regler og bestemmelser for smittehensyn etter anbefalinger fra myndighetene.