Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppdrettslaks – villaks

Det er vanskelig å fastslå hvorvidt en laks er oppdrettslaks eller villaks -særlig hvis det er en flergangsgyter med slitte finner og skader.

Flisete hale og stygg ryggfinne er IKKE  nok til å fastslå at det er en o- laks. Sannsynligheten for å treffe o- laks i elva nå er lik null.
Overvåkingen har bare  avdekket mellom 3 og 7  o-laks de siste årene – hele sesongen. De er altså veldig sjeldne i vassdraget. Spesielt så tidlig som nå.

Det er foreløpig ikke observert laks, med typiske ytre kjennetegn, som kan kvalifisere som o-laks gjennom telleren.

Fiskeridirektoratet har publisert en plakat med info om villaks vs oppdrettslaks -som kan være noe til hjelp for vurdering.