Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppgang i laksetrappene pr.20.juni

Det går hittil gått opp (pr. 20.juni) 422 villaks- ingen oppdrett.

Nokså likt fordelt på hann/hunn –

snittvekt hanner 3,83 kg/73 cm  og 4,15 kg hunner/74 cm

I tillegg er det gått opp 74 sjøaure.

Den største som har gått opp var ca. 13 kg.

Det er to fisketrapper i Fotlandsfossen. Vi bruker begrepet den gamle og den nye trappa.

Den nye  trappa er ikke ny -ble åpnet i 1976, mens den gamle trappa ble bygd på slutten av 1800 tallet – med senere restaureringer og tilpasninger)

Det er montert en fisketeller i hver trapp.