Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppgang pr. 13 juni

Vi er godt i rute i forhold til tidligere år.

Status så langt i trappene er en oppgang på 529 laks. Det er på dette tidspunktet ikke mulig å si om dette er mye, eller lite for vassdraget – da antallet er nesten helt likt med de foregående årene på samme tid.

Langt de fleste er fin -mellom og storlaks – også dette er helt likt som i de andre årene. Siden lakseoppgangen nå overvåkes på fjerde året trenger vi ikke lenger synse,. Vi vet etter hvert flere ting om laksen i elva.

Det virker å være et mønster i oppgangen. Dette synes rimelig likt fra år til år. De små variasjonene som faktisk finnes kan kanskje best forklares med ulik vannføring, og kanskje vanntemperatur år i mellom?

Overvåkingen har vist at på dette tidspunktet i juni er det vanlig at omlag 3-5% av lakseinnsiget opp i elva har passert tellerne.

Det finnes så langt ingenting fra overvåkingen som indikerer at antall fisk, eller tidspunkt for passeringene er avvikende dette året fra andre år.