Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppgang pr 13 september

Det nærmer seg raskt sesongslutt.

Høy vannføring lager krevende fiskeforhold, men fisk blir allikevel fanget. .

Antall passeringer etter forrige oppdatering 26/8  er ca. 1 000 laks.

SNA (Skandinavisk Naturovervåking)  har avdekket flere perioder med det som ser ut til å være kommunikasjonsproblemer (ustabil 4G dekning) mellom videoopptaker og server i løpet av sesongen. Dette har ført til at antall passeringer til tider er blitt underrapportert. De har installert 2 backupsystemer for allikevel å sikre at all laks blir registrert, men det blir da foretatt i ettertid.
De kan heller ennå ikke slå fast at dette problemet er løst, og må derfor ta forbehold om et endelig antall passerte laks. De driver fortløpende og registrerer passeringene som mangler, og vil presentere endelige oppgangstall senere i høst når dette er komplettert og oppgangen er stanset opp.
Oppdatert antall laks som har passert tellerne siden oppstart er nå 10 750, men dette antallet er altså trolig en del større grunnet den ustabile mobildekningen.

Minner om siste frist for innlevering av fangstrapportene ( gjelder alle typer kort) er senest 24.september.

God helg, og Skitt fiske!