Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppgang pr.17.september

Høy vannføring har hindret oppvandring i en periode nå.
Laksen gjenopptok vandringsaktiviteten i trappene idet vannføringen gikk ned nå i uka.
I går gikk det 30 laks i nye trappa og en i gamle trappa.
Totalt er det nå passert ca. 13 500 villaks.
Den store økningen i antall sjøørretobservasjoner fra i fjor – ser også ut til å fortsette i år.
For første gang siden vi startet overvåkingen i 2016 er det i år blitt registrert flere individer over 65cm. (+/- 3 kg.)

Det er nå i slutten av fiskesesongen blitt rapportert om fangster av rømt oppdrettslaks i flere elver på Sørlandet– også under trappene her i Tengselva. Disse er ikke blitt observert i laksetrappene.
Siste registrerte oppdrettslaks passerte gjennom telleren den 24/8.
Totalt i 2020 er det blitt registrert 2 sikre oppdrettslaks og 3 individer som ennå ikke er endelig verifisert.
Av kultivert laks er det observert 14 sikre og 17 usikre individer i trappene så langt i 2020.
Kjennetegnet på disse klekkeriutsatte villaksene er som oftest
avklippet fettfinne, «deformert» ryggfinne og/eller et merke festet i ryggfinnen.