Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppgang pr. 23.juli kl.22.00

For første gang i løpet av oppvandringssesongen og siden overvåkingen startet opp – er oppvandringen nå stanset opp.
Siste fisk som passere i den gamle trappa var for to dager siden – 21/7 kl. 23:39

Status så langt i 2018 er en oppgang på ca. 2460 laks. Vannføringen må nok ta skylden for at det kun er passert 117 laks siste 7 døgn, og altså ingen siste to døgn.

Størrelsesklassene 2018
Smålaks 892 (37%)
Mellomlaks 1440 (60%)
Storlaks 76 (3%)

Til sammenligning var tilsvarende tall for 2016 et antall på 4026 laks (1127 laks gikk da de siste 7 dager)

Størrelsesklassene 2016
Smålaks 2105 (52%)
Mellomlaks 1816 (45%)
Storlaks 105 (2,5%)

For 2017 var forøvrig antallet 5057 laks på samme tid – men sesongen sett under ett endte da med færre laks enn i 2016 (pga. færre smålaks)