Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppgang pr.27 aug.

Totalt er det nå tolket 11.300 laks.
I disse tallene ligger alt i nye trappa frem til og med den 20/8.
(Gjenstår 442 utolka klipp)
Tallene inkluderer alt tolket i gamle trappa frem til og med den 14/8.
(Gjenstår 1.440 utolka klipp).

Et rimelig konservativt anslag at det den 27/8 har passert 13.000 laks gjennom trappene.
Kanskje 14.000 laks er et realistisk sluttall for 2020?

Fremgangen for SØ vi så i fjor ser ut til å fortsette i år – med enda flere opp enn i 2019.

«Beste» år så langt var for øvrig 2018 med 12.100 laks.