Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppgang pr.31.juli

Det har frem til 31.juli passert ca. 6 600 laks.

Omlag 2400 laks passerte etter at oppgangen tok seg opp igjen i halen av forrige flomhendelse den 22/7.

Det er tilfeldig, men sammenlignet årets antall med foregående år :
3/8 2016 – 6 485
3/8 2017 – 6 580
3/8 2018 – 2 619 (det «tørre» året hvor det kom 6 000 laks på 8 dager)
3/8 2019 – 6 470
3/8 2020 – 6 700 (estimert)

Vannføring m3/s Gjedlakleiv