Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppgang pr.31.mai

Det har passert 94 laks frem til nå (31/5)  – mot 71 laks på samme tid i fjor.

Aktiviteten tok seg opp i helga etter hvert som vanntemperaturen steg., og dermed et veldig likt forløp så langt som det vi så i 2020.

Det er for det meste mellom- og storlaks som har passert kameraene frem til nå

De første sjøørretene vandret opp igjen i elva nå i løpet av helga. De var flotte, og så til å være i god kondisjon.

Vekta er nok om lag mellom 1-1,5 kg.