Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppgang pr.8.juni

Oppgang til og med 08.6 er 335 laks. De siste dagene har oppvandringen vært noenlunde stabil ca. 30 laks i døgnet. Det går i begge trappene.

Det begynner nå også bli innslag av smålaks i observasjonene. Det er stort sett mellomstore smålakshunner som registreres nå. At smålakshannene ikke observeres på denne tiden er helt normalt. De dukker som regel først opp i trappa i siste halvdel av juni.

Det passerer i tillegg om lag 10 sjøørreter i døgnet. Størrelsen på de sjøørretene som passerer trappa nå varierer stort sett mellom 35-50cm.

Den foreløpig største som har passert (26/5 kl. 01:08) er en hunlaks på 108cm.

I følge Lengde og vektabell for laks i brosjyren fra Norske Lakseelver har den, alt etter kondisjon og type (slank/kraftig), en vekt mellom 11,2-13,0kg.