Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppgang t.o.m 16.juni 2022

Det er t.o.m 16.juni registrert en oppgang av 766 laks ( 625 stk. i den nye trappa og 141 stk i den gamle trappa) I tillegg er det registrert 230 sjøørret gjennom fisketellerne.

Oppvandrende laks fordelt på vektklasser : 9 % svidder( under 3 kg), 86 % mellomlaks og 5% storlaks

Det er kun i 2017 at det er blitt registrert flere oppvandrende laks pr.16.juni i årene 2016-2022.

Oppgang pr 16/6