Bjerkreim elveeigarlag SA

Oppgang t.o.m 22. aug

Til og med 22.august er det registrert 14 160 laks gjennom begge tellerne

Dermed er det allerede, 2 måneder før forrige oppgangsrekord i 2020, registrert mer enn hele det årets videoregistrerte antall på 14 052 laks.

I alle overvåkingsårene tidligere har mellom 90-95 % av hele lakseinnsiget passert trappene ved utgangen av august. Det kan se ut som at dette mønsteret gjentar seg også i år.

I juli ble det registrert 7 774 laks med et snitt på 251 passeringer pr. dag

l nå i august er det registrert 3 199 laks med et snitt på 145 passeringer pr. dag.

Travlest i trappene så langt i år var den 3/8 med 852 laksepasseringer.

Dagen med minst aktivitet siden den forrige (12/6 – 3 passeringer) ble registrert nå den 18/8 med 18 passeringer.

Ørretregistreringene har derimot tatt seg opp den siste uka.

Det er nå spesielt mange registreringer av det som ser ut til å være de minste sjøørretindividene (<30cm). Disse kommer nå tilbake etter første sommeren i sjøen.