Bjerkreim elveeigarlag SA

Pukkellaks i Bjerkreimsvassdraget

Det er til nå blitt tatt ut 75 stk pukkellaks på Tengs.

Bjerkreimsvassdraget Fellesforvaltning (BVF) har med enestående innsats fra Knut Ståle Eriksen og Trond Askildsen i to omganger tatt ut 16 stk med harpun. Rundt halvpart var huer.

13 stk av disse er sendt NINA for videre undersøkelse og forskning.

Samtidig kartla de stedet ved dykking, og det ser ut som det nå ikke står flere pukkellaks i området.

Av de resterende 59 pukkellaksene som er fanget av fiskere, har Aslak Lorentzen tatt ut hele 42 stk. !!!

Rundt 1/3 av de var huer. En flott innsats fra Aslak !

Kjønnsfordeling på resten av pukkellaksen som er tatt ut av fiskere er ukjent.