Bjerkreim elveeigarlag SA

Pukkellaks

Det er til nå observert 3 stk pukkellaks gjennom telleren i den nye trappa ( en 13.juli og to 15.juli)

I tillegg ble det tatt to i kilenot denne uka og en på stang.

Dette er en usønsket art i vårt vassdrag, men den utgjør ingen trussel for laksestammen.

Pukkellaks er en stillehavslaks, men har kommet hit på grunn av utsettinger i Russland. Det er mest pukkellaks i Finnmark, nær grensa til Russland, der det også er registrert gyting i noen elver. Enkeltindivid fanges over hele landet, helt ned til Sørlandet.

Se faktaark : http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark283.pdf

 

Norsk institutt for naturforskning, NINA, samler på skjellprøver for å kartlegge utbredelse av arten.

Vi ber om at alle som får pukkellaks tar skjellprøve, registerer info om fangsted, dato, lengde, vekt og eventuelt et foto og aller helst

kjønnsbestemme fisken ved sløying, altså se etter rognstokker/melkesekker i buken.

Skjellprøven kan leveres til en av de som går oppsyn eller til Bjerkreim elveeigarlag, Gjedrem  81 -tlf 480 43 487

 

En pukkellaks passerte 13.juli i den «nye» trappa