Bjerkreim elveeigarlag SA

Vannføringen i den «nye» trappa

Vannføringen i denne trappa stoppet tilslutt helt opp, nå i denne perioden med ellers lav vannføring i elva.

Ingen kan huske at denne trappa tidligere har blitt «tørr». Ved nærmere undersøkelser, viser det seg at ved innløpet til kanalen er det blitt dannet en ny dyp kulp. Dette skjedde under ekstremflommen i desember (Synne)

Her lå det tidligere mye stein, som bremset opp vannstrømmen slik at noe av vannet ble ledet inn i kanalen.

Dette er kun et problem ved veldig lav vannføring.Problemet/endringen ble først oppdaget nå da vannføringen ble lav.

Tiltak for å rette opp i dette vil bli gjort. Bjerkreimvassdraget er et vernet vassdrag og tiltaket er søknadspliktig.

Dette medfører at  det tar tid før en eventuell tillatelse vil bli gitt, og arbeidet kan igangsettes.

Heldigvis har vi en laksetrapp til som fungerer også ved lav vannføring, og som det går fisk i.