Bjerkreim elveeigarlag SA

Varsel om mulig innføring av «lett fiske»

Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA har med bakgrunn i den lave vannføringen som er nå og siden det heller ikke er utsikter til noen økning de nærmeste dagene, gjort et vedtak om at hvis vannføringen synker under 8 m3/s ,vil det bli innført «lett fiske» i hele vassdraget

Vannføring pr 1/9 kl.13.00   8,678 m3/s

Lett fiske er fiske med:
• flue, hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten
• mark med eller uten flytende dupp.

Sluk, spinner, wobbler og søkke er forbudt.

Catch & Release er ikke tillatt.