Bjerkreim elveeigarlag SA

Videoovervåkning av oppgående fisk i Bjerkreimsvassdraget

Bjerkreim elveeigarlag SA jobbet i flere år med å få på plass videoovervåking i Bjerkreimsvassdraget
Høsten 2015 fikk vi tilsagn om støtte fra det offentlige, og kameraene ble montert våren 2016 som er det første året vi har med data på oppgangstall.
Videoovervåkingen ble fra 2019 innlemmet i et større nasjonalt overvåkningsprogram.

Hensikten med videokameraene i Bjerkreimsvassdraget er først og fremst bestandsovervåking av laks og sjøaure.
En positiv «sideeffekt» for fiskerne er vi kan legge ut oppgangstall etter hvert som de er blir tilgjengelige.
Den løpende oppdateringen av dataene, som blir lagt ut på www.bjerkreimselva.no er avhengig av kapasiteten, ferieavvikling m.m. hos leverandøren.

Det går opp fisk i et stort antall i Bjerkreimsvassdraget, men teknologien som benyttes kan ennå ikke automatisk sortere ut registreringene som ikke inneholder fisk.
Dette medfører en betydelig arbeidsmengde med sortering og analyse av mellom 50-70 000 videoklipp. Dette er arbeidskrevende, og det er svært krevende å være ajour med oppgangstallene til enhver tid.
Overvåkingsresultatet leveres heller ikke fortløpende, men rapporteres komplett til forvaltningen 15. januar – året etter overvåkningsåret.
Grovsorterte videoklipp fra kameraene i begge trappene blir allikevel tilgjengelige fortløpende på kart.skynordic.no
Her vises også de fleste andre elvene i Norge hvor Skandinavisk Naturovervåking (SNA) har oppdrag med videoovervåking.