Bjerkreim elveeigarlag SA

13.juni

Det er fremdeles noen sesongkort igjen i de fleste soner.

Oppgangstall pr-12/6-2017 kl.19.00

Totalt 1032 stk.

Snittlengden er fremdeles noenlunde lik – 0,77cm og ca. 4,5kg. (Normal str. – Tabell NL)

Stor storlaks på 100cm + HITTIL i år   – 13stk.

Største fisk er fremdeles 110 cm

 

12/6 kl 19:00 2016

 Totalt 389 stk.

Bjerkreimselva passerte 1032 laks på elva så sent som den 27/6 -2016 kl. 15:30

Snittlengde var den gang 0,73 cm og ca. 3,8kg. (Normal str. – Tabell NL)

Stor storlaks på 100cm + var i HELE 2016 – 18 stk.

 

Nøkkeltall Sjøaure;

48 stk. i 2017 med snittlengde 45cm

100 stk. i 2016 med snittlengde 37cm

 

 

Flergangsgytere

Det er lett å forveksle flergangsgytere med oppdrettsfisk,

Dette er en hunfisk som har vært på elva flere ganger før.

Mørkt hode, litt slitt utseende og mange prikker under midtlinjen er tegn på flergangsgyter – som er viktig for elva.

Gammel flergangsgyter 90 cm ca. 8 kg

Passerte i den nye trappa 30.mai