Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

Årets første laks !

Sesongens første laks passerte telleren i den nye trappa 29.april kl.22.33

En hunnlaks på rundt 5 kg- 81 cm.

Vanntemperaturen var 6,75 C – Tidligere år har det ikke gått opp fisk før vanntemperaturen har vært på rundt 8 C.

Nytt tidspunkt for åpning av fiskekortsalget.

Kortsalget åpnes 20.mai kl.1800.
Fremdeles er mye uavklart.

Av hensyn til de som ønsker å kjøpe fiskekort, og for at den enkelte kjøper skal kunne ha mer kunnskap og oppdateringer på eventuelle restriksjoner m. m utsettes åpningsdatoen for åpning av fiskekortsalget til 20.mai kl.18.00.

Det antas det kommer nærmere retningslinjer og avklaringer for tiden videre fremover i begynnelsen av mai.

Det er så langt ingen ting som tyder på at fiskere bosatt i Norge ikke skal kunne få fiske her i kommende sesong. Vi planlegger videre utfra dette.
Det vil bli innført regler og bestemmelser for smittehensyn etter anbefalinger fra myndighetene.

Bjerkreim elveeigarlag SA 70 år !

i februar er det 70 år siden Bjerkreim elveeigarlag ble stiftet.

Dette ønsker vi å markere ved å invitere til en familieforestilling om villaksen Salomon.

Fangstresultatet 2019

En varierende sesong. Første halvdel bar til dels preg av perioder med høy vanntemperatur, mens siste halvdel hadde flere perioder med til høy vannføring.

Fangst oppsummert ble totalt 3590 stk og 8532,2 kg

Laks fordelt på:
Bjerkreim: 2401 stk- 5755,5 kg og Tengs/Fotland 1189 stk-2776,7 kg.

Av dette ble det satt ut igjen (c & r) ca. 6,6 %. Både i antall og kg av laks.

Snittvekt laks avlivet 2,41 kg og c & r 1,84 kg.
Største lakser som ble fanget var på 8,2 kg-Tengs/Fotland og 10,66 kg i Bjerkreim.

Det ble fanget flest fisk i uke 33

Oppgang av fisk gjennom trappene i løpet av sesongen ca. 10 500 stk.

Mer info om oppgang og fangststatistikk vil bli lagt ut etter hvert.

21 september- fiskesesongen er nå slutt !

Fiskesesongen 2019 er nå gått over i historien- til glede for noen og savn for andre.

Oppsummert tall for oppgang og fangstresultat vil bli lagt ut fortløpende etterhvert som tallene er klare.
Minner om innleveringsfristen for fangstrapportering senest 24.september.

Bjerkreim elveeigarlag takker for i år, og håper dere har hatt mange fine stunder langs elva- både med og uten fangst.
Har noen av dere innspill til oss, så send det gjerne til post@bjerkreimselva.no

Oppgang pr.20 september

Det har til nå i dag, 20 september passert ca. 10 232 laks gjennom fisketellerne

Husk innlevering av fangstrapport !

Det er nå kun få dager igjen av årets fiskesesong ( tom 20.september)

Husk innlevering av fangstrapport – siste frist 24.september

For dere med sesongkort : fangstrapporten kan for 2 halvår leveres valgfritt hos en av våre mange fiskekortselgere (bla. Cirkle K -Esso Vikeså)

Oppgang pr.8.september

Det har til nå, 8 september passert ca. 10 100 laks gjennom fisketellerne

Oppgang pr.2 september

Det har t.o.m. i går 2.september, passert 9800 laks gjennom fisketellerne.