Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

14.juni

Kun få timer igjen til årets hovedsesongåpning………..
Fisket har de siste dagene vært preget av vanskelige forhold med lav vannføring. Det er hittil innrapportert fangst på  6 laks 3,1-4,8 kg

Flere har ikke benyttet fiskekortet de hadde kjøpt til de tidlige fisket, så fisketrykket har heller ikke vært særlig stort.

Imidlertid er det normalt med fisk på elva, og dagens nedbør har ført til en liten økning på elva.
Minner om at all sjøørreten fra er fredet, og skal settes skånsomt ut igjen.

Respekter gjeldene sone grenser og tenk sikkerhet -bruk vest !


Send oss gjerne fiskebilder (epost: post@bjerkreimselva.no eller sms: 480 43 487)
som legges i fotoalbumet på www.bjerkreimselva.no.
Ønsker du ikke at navnet ditt skal stå på bildet, gir du bare beskjed om det.

Håper dere alle får en flott fiskesesong.
Skitt fiske!

Oppgang 1.juni

Rundt kl.13.30 i dag, 1.juni har det gått opp 150 laks.

Det er i den gamle trappa det nå går fisk i.

Vinterstøinger

Det er ikke uvanlig i vassdraget vårt med  vinterstøinger på denne tiden.

Minner om at alle vinterstøinger skal settes skånsomt ut igjen,

ref:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-10-438

31.mai

Kun få timer igjen tilsesongstart for de som har fiskekort for perioden 1-14.juni.
Det er ikke optimale forhold ved årets sesongstart- lav vannføring og høy temperatur.
Så får vi håpe det kommer noe nedbør etter hvert………..

 

Tenk sikkerhet og bruk flytevest.
Skitt fiske!!!

mens vi venter …. l

Litt info om tidligere års vannføring ved sesongstart 1999-2017

 

Nytt fiskestrekk tilgjengelig fra 15.juni

Nå har du anledning til å leie ditt eget fiskestrekk i flotte omgivelser.

Nytt område på Odland, ved utløpet av Ørsdalsvannet, sone 3c  tilgjengelig fra 15.juni.

Det selges kun døgnkort, kr.1.500,- pr døgn hvor en kan være max (personlige) 4 fiskere.

Det er ikke tillatt med å fiske med mark i denne sonen.

Fiskekortene kan du kjøpe ved henvendelse til Torill -Bjerkreim elveeigarlag SA tlf 480 43 487 eller epost: post@bjerkreimselva.no

 

12.april kl.18.00 åpnes kortsalget

12 .april kl. 18.00 åpnes kortsalget for fiskekort i perioden 1-14.juni og sesongkort ( sone 3, 5 og 6)

Fiskekortene kan kjøpes via vår nettside -menyvalg fiskekort (vannrett meny)

For sesongkort i andre soner, ta direkte kontakt med kortselgere :

Sone 1    :Bernt Hestnes tlf. 957 81 058

Sone 2   : Tore og Kari Tengesdal tlf. 51 45 02 31

Sone 3b : Ada Rosland tlf 51 45 01 12