Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

Oppgang pr. 29 aug

768 laks siste fire døgn. Like mange passeringer i begge trappene siste døgn.

Totalt er det frem til og med i går – 29-/8 passert 9 385 laks

Reaksjon overfor en fisker

De aller fleste som fisker i Bjerkreimselva er seriøse fiskere, som ser viktigheten av og sørger for at desinfisering blir gjort, følger gjeldene lover og regler, benytter lovlig redskaper og rapporter fangsten korrekt innen oppgitte frister.

Det oppstår av og til hendelser som ikke er akseptable, og Bjerkreim elveeigarlag SA har dessverre sett seg nødt til å politianmelde en fisker for et forhold. Vedkommende hadde ikke anledning til å kjøpe sesongkort i 2019, men har allikevel opprett ny bruker med et annet navn og foretatt kjøp av sesongkort. I tillegg til anmeldelsen er vedkommende utstengt fra elva frem t.o.m sesongen 2024.

Funnet!

Fish Finder funnet ved søppelkassen i Gådå

Oppgang 25.aug

Antallet laks er nå 8 578 stk.

Det har daglig passert i snitt 35 laks opp i den nye trappa siste uka. Laveste aktivitet ble registrert døgnet da elva passerte 120m3/s med 22 passeringer. Høyeste aktivitet var den 19. med 53 passerende laks.

Oppgang pr 18 aug

Det var 676 passeringer av laks siste uke – ca. 400 av disse kom nå i helga.
8 333 laks har nå passert tellerne. Ingen nye pukler eller oppdrett er registrert siden sist oppdatering.
Oppgangen domineres nå av mye blank smålaks. Det er også innslag av en del lettere farget mellomlaks, og en og annen blank mellomlaks.
Det er registrert totalt 8 storlaks i august. Ingen er registrert den siste uken.

Tenk Sikkerhet!!!

Kraftig økning i vannføringen etter siste døgns nedbør,

Tenk sikkerhet -bruk flytevest og utøv sikker vading!

Barnas dag 17.august

Arrangementet foregår med utgangspunkt fra Bjerkreim skole.

Det vil derfor være en del fiskere i området rundt Bjerkreim bro.

Elva er ikke stengt for andre fiskere under arrangementet.

Bjerkreimsvassdraget midtsesongevaluering pr.1.aug 2019.

Bjerkreimsvassdraget fellesforvaltning SA har gjennomført midtsesongevaluering for Bjerkreimsvassdraget, med utgangspunkt i fangstuttaket pr.1.august 2019

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong.

Med bakgrunn i fangstuttaket pr.1.august beregnes gytebestandmålet (GBM) å oppnås med god margin( 207 %), og det er ikke behov for å sette inn tiltak for resten av sesongen.

Det vil derfor ikke bli innført endringer i døgnkvote eller sesonglengden.

Oppgang pr 31.juli

Total oppgang 31.juli : 5 694 laks.

Det har siden forrige oppdatering 19.juli gått opp 2 944 laks.

Døgn med flest passeringer : 21.juli 764 laks og 31.juli 735 laks.