Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

Husk innlevering av fangstrapport !

Husk fangstrapportering sesongkort
Minner om fristen 1. august for rapportering av fangst 1.halvdel av sesongen.
Fangstrapporteringskortet (det gule) byttes inn hos den kortselgeren du kjøpte sesongkortet hos.
Fikk du tilsendt sesongkortet i posten, kan kortet byttes hos Bjerkreim elveeigarlag SA, Gjedrem 81,4387 BJERKREIM (nærmeste gården til campingplassen på Gjedrem)tlf 480 43 487
Du vil da få utlevert et nytt fangstrapporteringsskjema (rosa) for rapportering av fangsten resten av sesongen.
Alle må bytte fangstrapporteringskortet, selv om sesongkortet ikke er brukt eller fangsten er rapportert på web.
Husk å påfør hvor mange døgn kortet er benyttet.

Fangstrapporter på andre typer fiskekort skal leveres fortløpende.

Opphevelse av forbudet mot fang & slipp (catch & release)

21.juli På bakgrunn av ingen nye mistenkelige tilfeller i vassdraget og i dialog med Mattilsynet, oppheves nå forbudet mot fang & slipp.

Det kan bli aktuelt å gjeninnføre forbudet -hvis vannføringen synker kraftig og vanntemperaturen øker mye.

Pukkellaks

Pukkellaksen ble oppdaget i vassdraget i 2017, og med en toårig syklus var det forventet at den eventuelt skulle dukke opp igjen i år.

5-7 pukkellaks ble observert på Tengs 19.juni.  I forbindelse med kilenotfisket er det blitt fanget 1 stk

All fangst av pukkellaks skal avlives.  Fangsten skal rapporteres på vanlig måte på fangstrapporteringskortet, med sone/sted , dato, vekt og lengde. Nina (Norsk institutt for naturforskning) overvåker pukkellaksen, og ønsker at flest mulig tar skjellprøver av årets pukkellaks. Vi har egne skjellprøvekonvolutter for dette – ta kontakt om behov. Vi har mulighet i samarbeid med Fylkesmannen å sette inn andre tiltak enn stangfiske for å ta ut pukkellaks om de skulle oppstå i større menger – Gi oss beskjed så fort som mulig om dette observeres.

Mer info om pukkellaks finner du her:

http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark283.pdf

https://www.nina.no/Våre-fagområder/Pukkellaks

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4792?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev

Oppgang pr.19.juli

Det har gått opp 520 fisk de siste 7 dagene. 83 stk passerte 18.juli.

Totalt har det til nå gått opp 2750 laks- fremdeles er det mellom- og storlaks som dominerer, men observasjoner i sjøen tyder på at sviddene nå er på vei inn.

Bildet viser en passering av to ulike generasjoner i den gamle trappa i går, 18.juli.

En liten hanlaks på ca. 50cm som har følge av ei stor dame. Den store er en flergangsgyter på ca. 83cm og dermed kanskje drøye 5kg?

Begge er egentlig to veldig typiske varianter laks i Bjerkreimselva. Den store er nok totalt sett den viktigste bidragsyteren til bestanden – i form av egg. Denne lille hannen er den det antallsmessig er flest av i innsiget hvert år.

Flere av disse små hannene får nok også bidra i gytingen – av og til med de store damene? Kanskje med denne som den kom opp med? 

Vi vet selvfølgelig ikke livshistorikken til disse to, men vi om vi tar vi utgangspunkt i eksisterende viten kan vi angi et typisk scenario.

Dersom foreldrene til den store gytte i 2011 gikk hun trolig ut som smolt i 2014. Kanskje var hun inne og gytte som liten første gang i 2016? I så fall gikk hun ut i havet igjen våren 2017, og har brukt tiden frem til nå med å spise seg opp for igjen å bli gyteklar for 2. gang nå høsten 2019.

Den lille hannen ble kanskje lagt i grusen som egg i november/desember 2015? Etter skjellprøveanalysene i vassdraget – går de fleste ut som smolt 2 år gamle. I så fall overlevde egget flommen Synne, om ikke foreldrene gytte først etter Synne dette året? Det kan heller ikke utelukkes at gyteåret var 2014. Utvandringsåret blir uansett trolig det samme – 2018. Men, i så fall gikk den ut først som 3åring – sammen med 2 åringene fra «Synne gytingen». Årsaken til at utvandringsåret er mer sikkert enn totalalder for denne fisken finner vi i størrelsen og kjønnet. Dersom matforholdene i havet ikke er så ille, er spesielt de små hannene i Bjerkreimselva – som hovedregel tilbake etter en vinter i havet.

Oppsummert oppgang pr.30.juni

2016-2019 pr. 30/6
Antall (stk.) 2016 2017 2018 2019
Smålaks 485 414 310 104
Mellomlaks 1170 2343 1206 1077
Storlaks 58 204 69 85
Sum 1713 2961 1586 1266
Andel (%) 2016 2017 2018 2019
Smålaks 28,3 14,0 19,5 8,2
Mellomlaks 68,3 79,1 76,0 85,1
Storlaks 3,4 6,9 4,4 6,7
       
Snittlengde 72cm 76cm 74cm 76cm

Flott fangst

i morgentimene, Sindre Erfjord 6,3 kg

Nye fiskebilder blir lagt til i fotoalbumet

Send oss gjerne ditt fiskefoto

Bjerkreim elveeigarlag SA : post@bjerkreimselva.no

Info/pressemeldinger ang observasjon av syk fisk i vassdraget vil bli lagt ut fortløpende her.

Oppdatert info fra Veterinærinstituttet 19.juni

13.juni Bakteriefunn i laks fra Enningedalselva

Pressemelding fra Mattilsynet 12.juni

Fisken som ble innlevert av en fisker er sjekket «ut av saken».

Viser til allerede utsendt informasjon fra Mattilsynet om funn av syk villaks i enkelte elver i Sør – Norge.

Det er dessverre også observert fisk med sykdoms symptomer i Bjerkreimselva.

Takket være videoovervåkingen som er i vassdraget (Skandinavisk Naturovervåking) har vi hatt muligheten til å observere dette på fisk som har gått opp.

Mattilsynet har tatt ut 4 fisk i laksetrappa + 1 fisk er innlevert av en fisker som viser ytre sykdom symptomer.

Foreløpig vet vi ikke noe mer. Fisken er videresendt for undersøkelse og vi avventer tilbakemelding på dette.

Catch & Release i Bjerkreimsvassdraget er inntil videre ikke tillatt.

NB!Dette gjelder ikke for sjøørret. Den er fredet og skal settes skånsomt ut igjen.

Husk påbudt desinfisering av fiskeutstyret !

Får dere fisk som har uvanlig ytre sykdomstegn, ta gjerne et bilde eller la oss se fisken, tlf Bjerkreim elveeigarlag , Torill 480 43 487.

Pressekontakt i forbindelse med denne saken: Mattilsynet tlf. 24 40 00 00

Viktig !!! husk desinfisering, syk fisk oppdaget i flere land.

Minner om at det er påbudt desinfisering av fiskeutstyret før det brukes i vassdraget. Desinfisering kan gjøres hos ( i perioden 1-14.juni):

Cirkle K, Vikeså,

Esso, Vikeså,

Bjerkreim Camping Gjedrem,

Bernt Hestnes, Tengesdal sone 1.

Fra 15.juni har alle som selger fiskekort dette tilbudet.

VIKTIG! Det er oppdaget syk fisk i flere land -Skottland, Irland, Norge og Sverige. Årsaken til dette er ennå ikke klarlagt.

Vi følger med utviklingen, og vil komme med oppdateringen rundt dette så fort det foreligger noen avklaringer.

https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2019/06/syk-laks-i-flere-land-mattilsynet-palegger-desinfisering-mellom-alle-vassdrag

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/GG6Rxl/Syk-laks-fanget-i-Agder-vassdrag-vekker-bekymring

https://www.nrk.no/ostfold/villaks-dor-av-ukjent-sykdom-1.14578649

Oppgang pr 5 juni kl.22

Til nå har det gått opp 294 laks, til sammen i begge trappene.

For mai måned ble totalen 202 stk. Dette er 61 stk fler enn 2018 på samme tid.

Du kan følge oppgangen selv : https://kart.skynordic.no/

NB ca. 3 døgn forsinkelse på klippene.