Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

Nyhet! Følg oppgangen i laksetrappene

Det er montert videokamera i begge laksetrappene.

Skandinavisk Naturovervåking står for overvåkningen – telling og analysering av fisk som passerer.

Du kan selv følge med på oppgangen her. Her vil du også finne kameraene i mange andre elver i Norge som Skandinavisk Naturovervåking har installert og overvåker.

NB! Det er en forsinkelse på ca. 3 døgn før klippene blir tilgjengelige.

Oppgang pr.

Det har til nå gått opp rundt 185 laks. Det har aldri i de fire årene overvåkningen har pågått, passert så mange laks på et døgn i mai.

24.mai : 130 laks. Første døgn i 2018 med flere laks, var først 6.juni.

Dette lover bra for sesongstarten 1.juni – for de som har fiskekort på tidlig fisket 1-14.juni

Nå går det fisk i begge trappene

Første fisk i den gamle trappa gikk i kveld. Dette er ca. en uke tidligere enn tre foregående år. Første fisk i den nye trappa gikk opp 28.april – ca. et par uker tidligere enn foregående år.

Totalt har det til nå gått opp ca. 15 fisk. Det er meldt noe nedbør i dagene fremover, og forventer en økning i oppgangen når vannføringen forhåpentligvis øker.

Årets første fisk !

Laksen er på vei -årets første fisk passerte gjennom telleren i den nye trappa 27.april kl.19.29 – vanntemp 7,7 C og en vannføring rundt 43 m3/s.

Nytt om fangstrapportering 2019

Fra 2019 skal pukkellaks og regnbueørret innrapporteres som fangst ( teller ikke på kvoten) Gjenutsetting av disse artene er forbudt, jf naturmangfoldloven .

En interessant artikkel om pukkellaks finner du her

Pukkellaks


Videoovervåkingen er nå på plass igjen.

Utstyret for videoovervåkingen i Bjerkreimsvassdraget er på plass og operativt igjen, i begge laksetrappene. Montering og telling blir gjort av Skandinavisk Naturovervåking.

Vi venter i spenning på første fisk!

NVE målestasjon 27.25.0 Gjedlakleiv

NVE har hatt en gjennomgang og korrigert måledata etter Synne fra denne stasjonen.

Vannføringsmålingene vil fremover stemme bedre med faktiske forhold.

I tillegg vises nå også vanntemperaturen fra denne målestasjonen.

Fiskekortsalget er nå åpnet

Det er nå mulig via nettløsningen å kjøpe fiskekort for perioden 1-14.juni og sesongkort i sone 3, 5 og 6 .

Fiskekort 1-14.juni for sone 2,3,3b selges kun via nettløsningen.Sesongkort sone 3,5 og 6 kan og bestilles ved å sende en epost til : post@bjerkreimselva.no

Husk å oppgi hvilken sone du ønsker + navn og adresse.

Du vil deretter få en faktura pr.epost/post for betaling av sesongkortet + depositumet.

Selve sesongkortet vil bli sendt deg/kan hentes fra ca. midten av mai (betalingen må være registrert av oss).

Fiskekort 1-14.juni i sone 1 -ta kontakt med kortselger sone 1 :

Bernt Hestnes tlf. 957 81 058

NB!!!   VÆR OPPMERKSOM PÅ AT ALLE FISKEKORT ER PERSONLIGE
OG FISKEKORTET MÅ BESTILLE/KJØPES I NAVNET PÅ DEN SOM SKAL BRUKE KORTET. (DVS. REGISTRERE SEG SOM BRUKER)

For å kunne kjøpe fiskekort for 1-14.juni og sesongkort via nettløsningen, må du være registrert som bruker.

Logg deg på her og opprett bruker. Etter innlogging får du tilgang på kjøp av fiskekort.

Fiskekortene kan også kjøpes via vår nettside -menyvalg fiskekort (vannrett meny)

For sesongkort i andre soner, ta direkte kontakt med kortselgere :

Sone 1    :Bernt Hestnes tlf. 957 81 058

Sone 2   : Tore og Kari Tengesdal tlf. 958 44 668

Sone 3b : Ada Rosland tlf 51 45 01 12

Kjøpte fiskekort refunderes ikke.

Fangstresultatet 2018

Etter en meget spesiell sesong -med lav vannføring stort sett i hele første halvdel, ble det allikevel et bra resultat.

Fangst oppsummert ble totalt 2882 stk og 7 192,65 kg

Laks fordelt på:
Bjerkreim: 1869 stk- 4580 kg og Tengs/Fotland 977 stk-2 575,6 kg.

Det ble fanget laks: 2 846 stk- 7 155,6 kg og sjøørret 36 stk- 37,1 kg
Av dette ble det satt ut igjen (c & r) ca. 7 %. både i antall og kg av laks.

Snittvekt laks avlivet 2,54 kg og c & r 2,23 kg.
Største lakser som ble fanget var på 9,3 (Tengs/Fotland)og 9 kg Bjerkreim).

Det ble fanget flest fisk, 418 stk i uke 33

75 % av totalfangsten ble fanget etter 9-10 aug når nedbøren kom.
Størst oppgang var 11 aug – da gikk det hele 1540 stk gjennom tellerne i løpet av det døgnet

Oppgang av fisk gjennom trappene i løpet av sesongen ca. 11 708 stk.

Mer info om oppgang og fangststatistikk vil bli lagt ut etter hvert.

Største hittil i år !

Hann laks som passerte i den nye trappa 30.august ca 14 kg