Bjerkreim elveeigarlag SA

bjerkreimselva

Fangst i sesongens første døgn

Det er til nå innrapportert 12 stk. laks- snittvekt ca.5kg.

Den største er på 7 kg.

Fisken på bildet er fangst tatt av Tor Kristian Holst 1.juni -5,5 kg

Tor Kristian Holst 1.juni 5,5 kg

Nyhet! Følg oppgangen i laksetrappene

Det er montert videokamera i begge laksetrappene.

Skandinavisk Naturovervåking står for overvåkningen – telling og analysering av fisk som passerer.

Du kan selv følge med på oppgangen her. Her vil du også finne kameraene i mange andre elver i Norge som Skandinavisk Naturovervåking har installert og overvåker.

NB! Det er en forsinkelse på ca. 3 døgn før klippene blir tilgjengelige.

Oppgang pr.

Det har til nå gått opp rundt 185 laks. Det har aldri i de fire årene overvåkningen har pågått, passert så mange laks på et døgn i mai.

24.mai : 130 laks. Første døgn i 2018 med flere laks, var først 6.juni.

Dette lover bra for sesongstarten 1.juni – for de som har fiskekort på tidlig fisket 1-14.juni

Nå går det fisk i begge trappene

Første fisk i den gamle trappa gikk i kveld. Dette er ca. en uke tidligere enn tre foregående år. Første fisk i den nye trappa gikk opp 28.april – ca. et par uker tidligere enn foregående år.

Totalt har det til nå gått opp ca. 15 fisk. Det er meldt noe nedbør i dagene fremover, og forventer en økning i oppgangen når vannføringen forhåpentligvis øker.

Årets første fisk !

Laksen er på vei -årets første fisk passerte gjennom telleren i den nye trappa 27.april kl.19.29 – vanntemp 7,7 C og en vannføring rundt 43 m3/s.

Nytt om fangstrapportering 2019

Fra 2019 skal pukkellaks og regnbueørret innrapporteres som fangst ( teller ikke på kvoten) Gjenutsetting av disse artene er forbudt, jf naturmangfoldloven .

En interessant artikkel om pukkellaks finner du her

Pukkellaks


Videoovervåkingen er nå på plass igjen.

Utstyret for videoovervåkingen i Bjerkreimsvassdraget er på plass og operativt igjen, i begge laksetrappene. Montering og telling blir gjort av Skandinavisk Naturovervåking.

Vi venter i spenning på første fisk!

NVE målestasjon 27.25.0 Gjedlakleiv

NVE har hatt en gjennomgang og korrigert måledata etter Synne fra denne stasjonen.

Vannføringsmålingene vil fremover stemme bedre med faktiske forhold.

I tillegg vises nå også vanntemperaturen fra denne målestasjonen.